זכויות בעלי חיים -

סיכום ישיבת הועדה מיום 12.6.03

תאריך ישיבה:

12.06.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט - תל-אביב

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

יעל שפר

יו"ר הישיבה:   חגי אשלגי, אהוד פלג
חברים/ות:   בתיה אטינגר-מבורך, נירן חזאמה, טלי טרייבנד, גיל יוחננוף, אתגר קדם, רוית רוה-מעין
סיכום ישיבה מיום 12.6.03

1. נושאים לדיון

אהוד פלג

עקב פניה של מס' חברים שהנושאים שאנו מעלים הם לא מספיק חשובים, אני רוצה להעלות את הנושא לדיון.

אני רוצה להזכיר לכם שלא היתה כל התנגדות לרשימה שהועלתה בישיבה הראשונה ולא הובאו לידיעתנו נושאים חדשים שברצונכם להעלות.

רוית רוה מעין

אני חושבת שהנושאים הללו הם חשובים אך ביום יום צצים נושאים שדחיפותם היא גדולה יותר.

בתיה אטינגר מבורך

אני פחות מסכימה איתך. הנושאים החקיקתיים הם לא ממש יישומים על בעלי חיים.

אהוד פלג

יש חשוב ויש דחוף, אם עולים דברים דחופים צריך לתת להם עדיפות, אני חושב שאנחנו עושים זאת. אם עולה נושא דחוף צריך לקדם אותו, אבל לא הייתי אומר שהנושאים שאנחנו מעלים לא מעניינם.

בתיה אטינגר מבורך

השאלה היא: איך אנחנו רואים את היכולת לשנות דברים ? להשפיע, האם ע"י פניה למחוקק/ ח"כ. מה אנחנו מתכוננים לעשות בשלב המעשה, מה אנחנו מסוגלים לעשות, מה אנחנו מוכנים לעשות ? אנחנו חייבים לגבש תכנית פעולה.

אהוד פלג

אני מציע שאותו צוות שלוקח על עצמו את הובלת הנושא הוא זה שגם יקדם אותו הלאה.

בתיה אטינגר מבורך

לא תמיד אנשים שיש להם את היכולת להציג נושא מסוים יש להם את האפשרות גם לדחוף אותו לכוון הכנסת.

2. חוק הפיקוח על הכלבים - דיווח

אהוד פלג

החוק עבר עם הסעיף הבעייתי שדנו בו בעבר. בררתי בועדה והתברר לי שהיה שם קצר בתקשורת בתוך הועדה ובטעות נשמט סעיף אחר במקום הסעיף הנ"ל.

אני אדבר על כך עם ח"כ פורז ואעדכן אתכם בישיבה הבאה.

3. תיקון תקנת השוק

אהוד פלג

כפי שהבטחתי בישיבה הבאה הבאתי את הצעתי לתיקון חוק המכר, תשכ"ח1968-, סע' 34 תקנת השוק.

"34. תקנת השוק

(א) נמכר נכס על ידי מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר והמכירה היתה במהלך הרגיל של עסקיו, עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם המוכר לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור, ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו בתום לב.

(ב) היה הנכס הנד בעל חיים שנגנב או אבד לבעליו עובר למועד הגעתו לחזקת המוכר - תגבר זכותו של הבעלים על זכות הקונה על פי פיסקה (א), ובלבד שמצאו בעליו בתוך שנתיים ממועד המכירה".

אני מבקש מהחברים את התייחסותם.

טלי טרייבנד

אני לא מסכימה על השנתיים, לדעתי מספיק 3 חודשים. לא התייחסת בכלל לדיון שלנו על טובת הכלב.

בתיה אטינגר מבורך

אני מסכימה.

אהוד פלג

את מציעה ששה חודשים וטובת הכלב. מה זה טובת הכלב, תנסחי.

טלי טרייבנד

לענין סעיף ב' - יתחשב בית המשפט בטובת הכלב.

בתיה אטינגר מבורך

אם מכניסים את טובת בעל החיים - אין צורך לציין את הפרמטר של הזמן.

אהוד פלג

התיקון המוצע על ידכם הוא:

"34. תקנת השוק

(א) נמכר נכס על ידי מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר והמכירה היתה במהלך הרגיל של עסקיו, עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת בממכר אף אם המוכר לא היה בעל הממכר או לא היה זכאי להעבירו כאמור, ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו בתום לב.

(ב) היה הנכס הנד בעל חיים שנגנב או אבד לבעליו עובר למועד הגעתו לחזקת המוכר - תגבר זכותו של הבעלים על זכות הקונה על פי פיסקה (א), ובלבד שמצאו בעליו בתוך שנתיים ממועד המכירה תקבע זכות הבעלות בהתאם לעקרון טובת בעל החיים".

החלטה:

הניסוח המאושר הוא הניסוח המתוקן. תיקון תואם יעשה גם ביחס לסעיף 12 בחוק המטלטלין. עו"ד אהוד פלג ינסה למצוא חבר כנסת שינסה להעביר את התיקון בכנסת.

אהוד פלג

אני מבקש מעורכי הדין המסחריים לבדוק האם הנושא הזה עלול לבוא אלינו מכיוון שלא ציפינו. האם נעשה בעבר נסיון לשנות את תקנת השוק.

4. נושא פיצויים על אבדן או פגיעה בבעל חיים בעל ערך נפשי (אתגר קדם ונירן חזאמה)

אתגר קדם ונירן חזאמה מציגות הנושא.

החלטה

לדון בנושא של הרחבתן של עוולות בפקודת הנזיקין באופן שתחולנה לא רק על בני אדם אלא גם על בעלי חיים. את הנושא ימשיכו להציג נירן ואתגר.

5. ייצוא מסחרי של בעלי חיים שגודלו בישראל לניסויים בחו"ל

החלטה:

דף העמדה של הועדה יופץ למוסדות הבאים:

1. רשות הטבע והגנים - המנכ"ל, היועצת המשפטית.

2. משרד איכות הסביבה - השרה, הממונה על מערך בעלי החיים, היועצת המשפטית.

 

6. כנס / יום עיון של עורכי דין ומשפטנים למען בעלי חיים

חגי אשלגי

אני מציע שהועדה תארגן כנס גדול או יום עיון של עורכי דין ומשפטנים למען בעלי חיים לפני הבחירות.

החלטה

מאחר ואנו נמצאים זמן קצר מדי לפני הבחירות הוחלט לדון בענין ולארגנו לאחר הבחירות וללא קשר לבחירות.

6. עדכונים

על מועד הישיבה הבאה - תקבלו הודעה לאחר הפגרה.

פגרה נעימה לכולכם.

הערות העורך
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת הועדה בלשכה - הגב’ יעל שפר
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון