זכויות בעלי חיים -

סיכום ישיבת הועדה מיום 12.3.03

תאריך ישיבה:

12.03.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט - תל-אביב

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

יעל שפר

יו"ר הישיבה:   חגי אשלגי, אהוד פלג
חברים/ות:   בתיה אטינגר-מבורך, דן גלעדי, יעקב הלר, נירן חזאמה, עדי לויאן, יוהנה מיכאלי, אסף מרקס, אתגר קדם, רוית רוה מעין, אמיר רוזנברג.
ישיבת הועדה מיום 12.3.03

אהוד פלג:

אני מבקש להמשיך מהנקודה שהפסקנו בישיבה הקודמת ובו דיברנו על מעמד בעלי החיים בחוק.

התלבטנו בין שתי עמדות:

האם לבעל החיים יהיה מעמד מיוחד בבעל חיים, למעט סייגים מסויימים בהיבטים קנייניים, או שמעמדו יהיה כשל רכוש, תוך סייגים מסויימים בהיבטים הנוגעים להיותו יצור חי.

(דיון)

החלטה: הנטייה המסתמנת היא לראות בבעל חיים קודם כל יצור חי בעל זכויות משפטיות, ואילו היבטים קנייניים שונים המתייחסים לבעלי חיים, יוסדרו בהתייחסויות ספציפיות שיכללו בחוקים המתאימים.

בסוף הישיבה הקודמת חילקנו את הנושאים שעלו בישיבה למספר חברים שהתנדבו להכין את החומר לישיבה הבאה.

אתגר קדם ונירן חזאמה התנדבו להעביר לנו הצעה בנושא פיצויים לבעלי חיים.

יוהנה מיכאלי התנדבה להעביר לנו הצעה בנושא העברת זכויות הקניין בבעלי חיים.

ונתחיל עם יוהנה (מצ"ב מסומן א').

1. העברת זכויות הקניין בבעלי חיים במקרי ירושה

לאחר דיון הוחלט:

1. במקרה פטירת בעל חיית המחמד, יחול כעקרון מנחה - עקרון טובתו ו/או זכויותיו של בעל החיים.

2. העברת בעל חיים ליורש מותנית בהסכמתו של היורש לטפל בבעל החיים.

3. הטיפול בבעל החיים שלא ע"י יורש יובטח ע"י סכום שיוקצה מן העזבון.

עוד סוגיות שעלו בנושא הירושה:

  1. מה דינו של בעל חיים שיורש סירב לקבלו (הצעה - יועבר ל"נח" ביחד עם תקציב מן העיזבון).
  2. מה זכותו של בר-מיצר (בן בית שלא ירש אבל קשור לבעל החיים).
  3. האם יש מקום להבחנה בין בעלי חיים לפי סוגים, לפי ערך בשוק ?
  4. מה יקרה לבעל החיים עד להכרעה ביחס לעיזבון (מינוי אפוטרופוס ?).
  5. איך להתגבר על סכנה ש"יעלימו" את בעל החיים, כדי להתחמק מן הצורך להקצות לטיפולו חלק מן העיזבון ?
  6. מה זכות הירושה של המדינה אם אין יורשים ?
  7. מה קורה במקרה של התנגשות בין רצון המצווה לבין טובתו של בעל החיים - כיצד ייושם עיקרון טובתו/זכותו של בעל החיים?

 

2. ייצוא מסחרי של בעלי חיים שגודלו בישראל לניסויים בחו"ל

דיווח: (חגי אשלגי)

כולכם מכירים את חוות מזור. היא היחידה שמייצאת קופים לניסויים. כ90%- לחו"ל.

השר לאיכות הסביבה כתב מכתב לרשות הטבע והגנים ועמד על הבעייתיות של קיום החווה. הבעיה היא עם רשות הטבע והגנים שהיא נותנת את הסכמתה לקיום החוה. עדיף שהרשות תאסור והחוה תרוץ לבג"ץ ולא הפוך. לכן, עדיף שהרשויות עצמן תפסיק את הייצור. זה עלה לדיון במליאה והסיפור נתקע.

אהוד פלג:

הסמכות היא של הרשות הטבע והגנים. החלטנו בנח לשלוח מכתב למנכ"ל רשות הטבע והגנים. המכתב עמד להשלח ואז צחי הנגבי שלח מכתב משל עצמו עם חוות הדעת של המשרד.

בנח החלטנו לחכות עד שישלח המכתב של צחי הנגבי.

במערך שנוצר פה מערך המשרד לאיכות הסביבה הוא בעדנו, עמדה אוהדת. אלי אמיתי פנה ליועץ המשפטי של המשרד לקבל הנחיה כדי לא לעשות משהו לא חוקי.

חגי אשלגי:

ברשות חוששים מתביעה אזרחית של החוה. החשש שאם אנחנו לא נייצא למדינות אחרות מדינות אחרות לא ייבאו.

אהוד פלג:

הועדה תוציא גילוי דעת מקצועי מטעמה שיכיל את מסקנתנו ביחס למצב המשפטי בלווית כותרות הנימוקים. שיהיה עוד קול שיתייחס. צריך לשבת עם היועצת המשפטית של הרשות לשכנע אותה משפטית - הרשות לא יכולה לתת היתרים לחוות מזור.

החלטה:

בישיבה הבאה יופץ בין החברים טיוטת המכתב שישלח מטעם הועדה בהקשר לחוות מזור.

הערות העורך
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכזת הועדה בלשכה - הגב’ יעל שפר
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון