זכויות בעלי חיים -

סיכום ישיבת הועדה מיום 26.1.03

תאריך ישיבה:

26.01.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט - תל אביב

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

יעל שפר

יו"ר הישיבה:   חגי אשלגי, אהוד פלג
חברים/ות:   בתיה אטינגר-מבורך, דונה בונדה, דרור ברוטפלד, מאיה דינר, גלעד זמיר, נירן חזאמה, גיל יוחננוף, מאיה יצחקוב, עדי לויאן, יוהנה מיכאלי, ליויאן סגל, יפעת סולל, אתגר קדם, רוית רוה מעין, ירון שדות.
ישיבה שניה

1. חוק הפיקוח על הכלבים

אהוד פלג - יו"ר (משותף):

נשלח המכתב לשרת החקלאות והוא נמצא על שולחנה.

2. מעמד בעלי החיים במשפט

דיווח: (אהוד פלג)

הנושא הועלה ע"י שני חברים בישיבה הקודמת. נטישה, ובע"ח כמטלטלין. האם בעלי החיים הם בעלי זכויות כמו בני אדם או שהם רכושם כמו דוממים אחרים.

רוית רוה מעין:

בעלי החיים כמטלטלין: (מצ"ב).

דרור ברוטפלד:

נטישת בעלי חיים עיקרי ההרצאה:

נושא נטישת בעלי חיים טופל בהרחבה בחקיקה בעולם כולו ונזנח בישראל עד העת האחרונה.

בחו"ל: נושא הנטישה הוסדר בחקיקה שאסרה נטישת בעלי חיים וראתה בנטישת בעלי חיים סוג של התעללות בבעלי חיים – עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

באנגליה נושא נטישת בעלי חיים מוסדר בחוק - ABANDONMENT OF ANIMAL ACT 1960

בארה"ב - בכל מדינה ומדינה קיימים חוקים האוסרים על נטישת בעלי חיים.

בישראל למצער, נושא נטישת בעלי חיים לא הוסדר כלל עד לאחרונה וכתוצאה מכך התרבו מקרי נטישת בעלי חיים לרחובות והסבל שנגרם להם כתוצאה מכך הוא רב.

לאחרונה חוקקו תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקת בעלי חיים) וזאת מכוח סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים(הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994. בתקנת אלה, בסעיפים 5 – 7 להן, הוטמעו חובות מחזיק של חיה ו/או בעליה לספק לחיה שבבעלותו ו/או באחזקתו את מלוא הצרכים החיוניים לחיה וכן קבעו קטגורית – כי אסור להפקיר בעל חי.

התקנות הללו חלים על בעלי חיים שהם בעלי חוליות למעט בעלי חיים במשק החקלאי המוחזק לשם הפקת תוצרת חקלאית ממנו או מתולדתו.

בכלל - התייחסות המחוקק לבעלי חיים - גם לפי התקנות הללו - מקטרגת את בעלי החיים לפי סדר חשיבות. בראש סדר החשיבות הן בעלי החיים המוחזקים או שיש להם בעלים. לאחר מכן החיות המוגנות, לאחר מכן המזיקים "המטופלים" בתקנות רישוי עסקים - על ידי מדבירים ובתחתית הסולם מצויים החיות הנטושות והסובלות ברחובות.

התקנות באו למגר את התופעה ההולכת וגוברת של "תנו לחיות לחיות ברחובות" ולהגביר את תנועת "תנו לחיות לחיות בכבוד ובמינימום סיפוק צרכים".

התקנות הללו טרם נכנסו לתוקף והן צעד חשוב קדימה בכדי לשים את המדינה בשורה אחת עם כלל אומות העולם ביחסינו לחיות- החלשות מאיתנו.

שאלות שהועלו:

צריך לשים לב להפרדה וההתייחסות בין סוגי בעלי החיים - חיות עבודה וחיות מחמד.

האם קיים יותר מסיווג אחד של בעלי חיים והאם יש שינוי בדינם.

מה הבסיס להגנה על בעלי חיים.

חגי אשלגי:

אולי כדאי שנטפל במה שאסור לעשות לחיה.

לדעתי זה לא רלבנטי להגדיר מה זכויות החיה, אני מציע למנות איסורים ספציפיים.

אהוד פלג:

נושאים לפיתוח הנושאים שהועלו בישיבה:

1. שיעבוד, תפיסה ועיקול - פועלים נגד האדם - ירון שדות

2. העברה של בעלי חיים - ממכר, מסחר, צוואות, ירושות - יוהנה מיכאלי.

3. אחריות למעשיו של בעל החיים - גיל יוחננוף.

4. נטישה, הפקרה, חובת טיפול.

5. פיצויים על פגיעה בבעלי חיים מעבר לערך השוק - נירן + אתגר.

החלטה:

לישיבה הבאה - אם תהיה עמדה של הפורום לגבי הנושאים שהועלו נתקדם לעברה, אם לא, נקח את התחומים שהוזכרו לעיל ונבקש מחברים שיכינו אותם ספציפי.

הערות העורך
לפרטים נוספים אפשר לפנות לגב’ יעל שפר - מרכזת הועדה בלשכת עורכי הדין
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון