זכויות בעלי חיים -

סיכום הישיבה הראשונה של הועדה - 19.12.02

תאריך ישיבה:

19.12.2002

מקום ישיבה:

בית הפרקליט - ת"א

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

יעל שפר

יו"ר הישיבה:   חגי אשלגי, אהוד פלג
חברים/ות:   בתיה אטינגר-מבורך, שגיא אגמון, דרור ברוטפלד, ידין גלעדי, יעקב הלר, יוסי וולפסון, אתי ינאי-נוה, עדי לויאן, ליויאן סגל, רוית רוה-מעין, דניאל שרמן, ירון שדות, אתגר קדם, חזמה נירן.
מוזמנים/ות:   עו"ד שי סגל - מ"מ ראש הלשכה, אבישי אמיר - דובר הלשכה, קרן זלינגר, איילת סלעפי-רייז, מנשה פיקל
הישיבה הראשונה

1. דברי פתיחה להקמת הועדה

אהוד פלג - יו"ר (משותף):

אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הועדה לזכויות בעלי חיים ואני רוצה להזמין את עו"ד שי סגל - מ"מ ראש הלשכה לשאת ברכות.

שי סגל:

אני רוצה לברך אתכם, אני רואה בועדה זו משהו מיוחד במיוחד בקרב עורכי דין שמתעסקים לנושא הומניטרי.

אני רוצה לברך את עורכי הדין שיזמו את הקמתה של ועדה זו מאחר ואני חושב שלשכה צריכה להגן על החלשים, ברגע ששמעתי שיש עורכי דין שרוצה להתארגן למשימה זו - תמכתי ועזרתי.

אני רוצה לאחל לכם ולנשיאות הועדה הצלחה ואשמח לעזור בכל פניה.

אני רוצה רק לומר שתי מילים בנושא נהלים:

בלשכה יש נהלים שצריך לקיים - כל החלטה של הועדה צריכה לעבור אישור של הועד המרכזי.

בנושא פרסום החלטות צריך להזהר ולהיוועץ עם דובר הלשכה.

אין לי ספק שתצליחו ותעשו את זה בצורה הטובה והמכובדת ביותר.

חגי אשלגי יו"ר (משותף):

תודה לכל מי שהגיע ומקוה שהנוכחות בעתיד תהיה גדולה יותר. נושא זכויות בעלי חיים זהו תחום עתיר תסכול. מאחר שזו ועדה של עורכי דין העבודה בה תהיה בעיקר משפטית כגון: חקיקה, חקיקת משנה, שאלות עקרוניות ועוד.

אני מתאר לעצמי שתדרש כאן עבודה קשה והפירות לא יהיו מהירים.

החברים מציגים את עצמם.

אהוד פלג:

אני מצטרף לברכות של חגי.

ציבור עורכי הדין יכול לעשות רבות בתחום זה בו הפעילות עד היום בעיקר האגודות להגנת בעלי החיים.

העבודה מתבצעת בשלוש זירות: כנסת, משפטית וציבורית. הועדה שלנו תצטרך למצוא את דרכה בתוך המערך הזה ולהביא למיצוי אופטימלי את הנושא.

הנושאים יועלו ע"י החברים ואני מקוה שאותם חברים שעוסקים בנושא מקרוב יעזרו לנו להתמקד בנושאים העיקריים. לדעתי אם נפזר את הנושאים על פני כמה שיותר חברים כך ייטב.

אני מסכים עם חגי שזוהי עבודה קשה ואנו רוצים יחד עמכם למצוא את הדרך הנכונה.

אנו נפגש בתדירות חודשית כדי לא להעמיס על החברים, אך יכול להיות שיהיו נושאים דחופים שיאלצו אותנו לישיבות נוספות.

שגיא אגמון:

אני מציע מי שיש לו פסיקה מעניינת בנושא שיעביר למרכזת הועדה כדי שאפשר יהיה לפרסם בין החברים.

חגי אשלגי:

אני מברך על היוזמה של שגיא וכבר מסמיך אותו לרכז הנושא.

אני מוסיף ואומר זו ועדה משפטית פרופר והפעולה תישמר כענינית משפטית.

אני רוצה להעלות נושא ראשון לסדר: חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים (מצ"ב).

 

2. חוק הפיקוח על הכלבים

החוק עבר קריאה שניה ושלישית אתמול, החוק נולד כחוק שנועד לשמור על אנשים מלהינשך ע"י הכלבים.

אחת הבעיות העיקריות שאני רואה בחוק זה על פניו היא הסיטואציה שבה כלב שנמסר לכלביה נמסר אח"כ לניסויים בבעלי חיים. ההבדל בין כלב שנמסר לכלביה לבין כלב שנמסר לניסויים הוא התמריץ שיש ללוכדי כלבים - כלבי שנמסר לניסויים יש עליו מחיר. ואני אומר לכם זה יכול להיות הכלב של כל אחד ואחד מאתנו. למשל, כלב עם רשיון שרשיונו בוטל ונמסר למאורות הרשות יכול לעבור אח"כ לניסויים.

דעות שנשמעו:

בתיה אטינגר-מבורך: אסור לנו לטעות בין הנושא של המתת חסד לבין ניסויים בעלי חיים.

חגי אשלגי: מועצת אירופה חוקקו חוק שאי אפשר יהיה למסור כלבים משוטטים לניסויים.

דניאל שרמן: אני שמעתי שהחוק עבר ללא הסעיף של ניסויים בבעלי חיים.

חגי אשלגי: היה סעיף שאמר שאפשר להעביר כלב למערכת הבטחון אך לא לניסויים. הגיע פרופ' אבי ריבקין וטען שבעבר קיבל את הכלבים מהמאורות, והסעיף התהפך שאפשר יהיה להעביר לניסויים.

אהוד פלג: אני מאד מופתע מהסעיף הזה. מהאינפורמציה שיש לי בקשר לסעיף זה הוא היה אמור לרדת. כפי שחגי מציג את זה אנו חוזרים הרבה הרבה אחורה.

יוסי וולפסון: אני מציע שנקרא לשר החקלאות בקריאה שמסירת כלב תהיה אך ורק כאשר טובתו עומדת למול עינינו כולל החרמת כלב מבעליו.

לויאן סגל: העברה של כלבים מסוג זה הם אף פעם לא לטובת הכלב.

יעקב הלר: אני חושב ששר החקלאות יכול להשפיע בקשר לטובת בעל החיים, אם יכתב במפורש שזה לא לניסויים זה יכול להעזר.

דרור ברוטפלד: אני רוצה להעלות בעיה נוספת שקשורה לסעיף זה והיא הקלות הבלתי נסבלת שאנשים נפטרים מבעלי החיים שלהם. הסעיף הזה נותן לכל אדם לגיטימציה לקחת את בעל החיים שלו ולהפטר ממנו. אזרח צריך לדעת שלגדל בעל חיים זו אחריות ואם הוא מוסר אותו לרשות זה סוג של התעללות.

אהוד פלג: זו נקודה נוספת לדיון ואנו נעלה אותה בישיבות הבאות.

ידין גלעדי: האם עקב שליחת דף העמדה שלנו לשר אנו לא מעירים נושא שאולי יהיה רדום.

דרור ברוטפלד: קשה לי קצת להתייחס לחוק הזה ברצינות מאחר ואני לא מכיר אותו.

חגי אשלגי: ישנם פה כמה אנשים שמכירים את החוק הזה מספיק טוב.

הועדה יכולה לעשות שני דברים:

1. להביע עמדה לגבי זכויות בעלי חיים

2. לעשות מהלכים אופרטיביים.

אי אפשר לרוץ ולבקש משר בקשה זו או אחרת. הצד האופרטיבי יכול להעשות בשתי דרכים:

א. דיאלוג. ב. בג"צ.

יש היום ישיבת יסוד, יש חוק שעלה על הפרק ויש חלון הזדמנויות ואני הייתי רוצה שנצא מכאן היום עם איזה שהיא אמירה לגבי החוק הנ"ל, לאמירה זו יש ערך ברמת זכויות בעלי החיים וגם אולי בצד האופרטיבי. החלטנו לפני כמה דקות שאנו רוצים להחליט היום ועכשיו נותר לנו רק לדבר על הניסוח.

לאחר דיון הוחלט: (הרוב בעד ; 1 נגד).

עמדת הועדה היא כדלקמן:

לאור זכותם של בעלי חיים לחיות ללא סבל ולאור חקיקת מועצת אירופה (מצ"ב), עמדת הועדה להגנת זכויות בעלי חיים שליד הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין היא:

אין למסור כלבים ממאורות הוטרינריים הרשותיים לשם ביצוע ניסויים, האמור מתייחס בין היתר לסעיף 6(ה')(1) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג2002-, שאושר השבוע.

החלטה:

הועדה מסמיכה את יו"ר הועדה לנסח פניה לגורמים המתאימים בקשר להחלטה שדלעיל.

3. המשך התנהלות הועדה

אהוד פלג:

צריך להסתכל על הישיבה הזו עם הפנים לישיבות הבאות ולחשוב איך היינו רוצים שהישיבות הבאות ייראו.

חגי אשלגי ואהוד פלג:

אני מציע שלקראת הישיבה הבאה כל חבר ישלח למרכזת הועדה נושא שלדעתו רצוי/חשוב לטפל בו או לדון בו, מרכזת הועדה תשלח אלינו את הנושאים ואנו נבחר נושא/ים לישיבה הקרובה, כמו כן רצוי שאותו חבר שבקש להעלות נושא מסוים לסדר היום יציג אותו לפני החברים.

הישיבה הסתיימה.

הערות העורך
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכזת הועדה בלשכה - הגב’ יעל שפר
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון