הוצאה לפועל -

ישיבת ועדת הוצאה לפועל

תאריך ישיבה:

11.06.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

יו"ר הישיבה:   עו"ד סורין גנות.
חברים/ות:   עוה"ד: איריס סיון- מ"מ היו"ר, רחל כרמי - סגנית היו"ר, יעקב אבירם, גיא אנגלר, רוני אקלר, בן ציון באיער, פזי הרפז, דניאל וקס, עופר חן, אברהם ירון, משה כדריה, עמית כהן, ישראל לייבמן, דרור לניאדו, אורן מור, אנקר מצארוה, שמואל סלפוי, יהושע סלפוי, יחזקאל ריחני, ליאור שפירא, ישראל שפלר, נחום שר, ראובן שרגיל.
התנצל: עו"ד פזי הרפז.
פרוטוקול הישיבה

נושא מס' 1: תזכיר חוק ההוצל"פ (תיקון ייעול הגבייה והוראות שונות) דיווח היו"ר

היו"ר

שר המשפטים הקודם, מר מאיר שטרית, לא ראה עימנו את הדברים עין בעין, ככל הנוגע לאיתור פתרונות לייעול הגבייה במערכת ההוצל"פ. בפגישתנו עימו הצלחנו להגיע להסכמה, לפיה לגבי חובות עד 5,000 ש"ח יתאפשר מסלול חלופי של גביה ע"י עורכי הדין במקביל למסלול הגביה באמצעות מערכת ההוצל"פ. כך הוצא העוקץ מהגזירה, שכן כוחות השוק יעשו את שלהם והציבור יפנה למי שיספק שירות טוב יותר.

בינתיים התחלף שר המשפטים, והשר החדש, מר יוסף (טומי) לפיד, ככל הנראה לא יאמץ את הצעת קודמו, אלא יאפשר לעורכי הדין להמשיך ולהופיע בכל תיקי ההוצאה לפועל, וכך לא תיפגע פרנסתם.

דני וקס

פורסם בעיתונות כי פרוייקט הרפורמה בדבר ייעול הגבייה הותנה על ידי השר בקבלת חוו"ד אקדמית ממומחה למינהל. יש להציע לשר מומחה מטעמנו.

דרור לניאדו

גם אני מציע שנזמין מטעמנו חוו"ד של מומחה למינהל.

 

היו"ר

אני מקבל את המלצותיכם ומציע להזמין חוו"ד של מומחה למינהל על מנת שיאתר את נקודות התורפה של מערכת ההוצל"פ מבחינת התנהלותה, ויציע פתרונות לייעולה.

לצורך כך נקים ועדת משנה לאיתור מומחה ולהנחייתו. בוועדה יהיו חברים עוה"ד עמית כהן, דרור לניאדו וראובן שרגיל. המלצות ועדת המשנה בדבר זהות המומחה, מהות בדיקתו ומחירה יועברו לאישור הוועד המרכזי.

הוחלט:

להזמין חוו"ד של מומחה למינהל על מנת שיאתר את נקודות התורפה של מערכת ההוצל"פ מבחינת התנהלותה, ויציע פתרונות לייעולה.

לצורך כך תוקם ועדת משנה, אשר תכלול את עוה"ד עמית כהן, דרור לניאדו וראובן שרגיל.

המלצות ועדת המשנה בדבר זהות המומחה, מהות בדיקתו ומחירה יועברו לאישור הוועד המרכזי.

 

נושא מס' 2: תיקון כללי לשכת עוה"ד (התעריף המינימלי המומלץ) שכ"ט בגין ביצוע תביעה על סכום כסף קצוב (תיקון מס' 24)

ראובן שרגיל

יש להמשיך לפעול בעניין שכ"ט בתביעה על סכום כסף קצוב.

דני וקס

החוק (תיקון מס' 24) כבר קיים. אנו מחכים לתקנות שם נוכל להשפיע.

היו"ר

מאבקנו לגבי תיקון מס' 24 מוצה עד תום, מה גם שנרשמו לזכותנו הישגים נאים. בעקבות דרישתנו נוספה הוראה בסעיף 81א2, הנושא את הכותרת "הוראות לעניין שכ"ט בתביעה על סכום קצוב", כי אם הגיש ב"כ הזוכה בקשה לסעד זמני שהתקבלה במעמד הצדדים או במעמד צד אחד ולא בוטלה בדיון במעמד הצדדים זכאי התובע שייפסק לזכותו שכ"ט עו"ד בבית המשפט. משמע שכל אימת שהתובע יגיש בקשת עיקול זמני לדוגמא יהיה זכאי לשכ"ט עו"ד אף אם תביעתו לסכום קצוב לא הוגשה ישירות להוצל"פ אלא לבית המשפט.

כעת אנו מבקשים להשוות את שכר הטירחה בתביעות מן הסוג הזה לשכ"ט כמו בשטרות. קיימת התכתבות בעניין עם היועמ"ש להנהלת בתי המשפט, עו"ד רמי רובין.

ליאור שפירא

קיימות שתי בעיות מרכזיות:

1. לא נקבע מהו שכר הטירחה שיקבלו עורכי הדין עבור הטיפול בסוג התיקים החדש. אנו מציעים להשוות את שכר הטירחה בגין התביעות הנ"ל לשכ"ט בגין ביצוע שטר, לאור העובדה שתביעה על סכום קצוב, בדומה לשטר ובניגוד לפס"ד, מוגשת ישירות בלשכת ההוצאה לפועל ואינה עוברת דרך בית המשפט.

2. בנוסף, לא ניתן להגיש תביעות אלו במדיה מגנטית. מן הראוי לאפשר גם בתביעות על סכום קצוב קיום הליך אוטומטי של הגשת תביעות ממוכנות (במדיה מגנטית). אין ספק כי בשיטה זו יתאפשר להגיש את כל התביעות שטריות ורגילות באמצעות המערכת הממוכנת, אשר כבר פועלת מזה כמה שנים בצורה יעילה ומוצלחת מאד.

יחזקאל ריחני

אני מתנגד להשוות את שכר הטירחה בסוג תביעות זה לשטרות. זה לא כל כך פשוט, שכן הטירחה בתביעות מסוג זה זהה לטירחה של הכנת תביעה רגילה הכנת תביעה, הדפסתה וכיו"ב.

דני וקס

אבקש להציע הצעה אחרת לשכ"ט בגין תביעות לסכום קצוב:

שכ"ט א' כשכר הטירחה בתביעות סד"מ.

שכ"ט ב' כשכ"ט בעד ניהול תיק בהוצל"פ.

היו"ר

אין מקום לנקוט שיטה זו, שכן אז ייפסק לעוה"ד רק שכ"ט כמו בסד"מ. יש להשוות את שכר הטירחה לנהוג בהוצל"פ לגבי שטרות. זה הרע במיעוטו.

רוני אקלר

איני חושב שצריך להצביע על כך בחטף. יש לקיים ישיבה נוספת בעניין.

בן ציון באיער

יש מקום לפנות לבג"צ בעניין שכר הטרחה.

דרור לניאדו

בג"צ יהיה רלבנטי ברגע שתהיינה תקנות. מכל מקום על הלשכה להיערך להציג עמדתה בנוגע לתעריפים לקראת התקנת התקנות.

היו"ר

יש להקים ועדת משנה שתחווה דעתה בנוגע לשכ"ט לצורך שילוב ההמלצות במסגרת התקנות. חבריה יהיו עוה"ד גיא אנגלר, רוני אקלר, דני וקס וליאור שפירא.

הוחלט:

תוקם ועדת משנה, אשר תכלול את עוה"ד גיא אנגלר, רוני אקלר, דני וקס וליאור שפירא, אשר תמליץ על שכר הטירחה הראוי להליך של הגשת תביעה על סכום קצוב. המלצותיה יועברו להנהלת בתי המשפט לצורך התקנת התקנות הרלבנטיות.

(עו"ד דרור לניאדו ביקש להצטרף לוועדה משנה זו).

 

נושא מס' 3: החלטת ראש ההוצל"פ בדבר עיכוב ביצוע פקודת מאסר ע"י המשטרה

סגנית היו"ר

הבעייתיות המוזכרת במכתבו של עו"ד יוסף בן שטרית היא שחלק מראשי ההוצל"פ מתעלמים מהנחיית בתי המשפט ומעכבים ביצוע פקודות מאסר, עניין שאינו בסמכותם, וכתוצאה מכך משטרת ישראל מחזירה את הפקודות מבלי יכולת לבצען, בשל כך שאינה ערוכה למעקב בדבר תשלומים או דחיות ביצוע. האם מישהו מהחברים נתקל בתופעה שכזו ?

איריס סיון

זו תופעה שקיימת.

דניאל וקס

אכן מדובר במצב בעייתי, שכן ברגע שניתנה דחיית ביצוע פקודת מאסר ע"י הרשם, המשטרה סיימה את פעולתה, ויש להגיש מחדש את הבקשה לביצוע פקודת מאסר לרבות תשלום האגרה עבורה. יש לפעול לתיקון החוק, באופן שהחלטת ראש ההוצל"פ בדבר עיכוב ביצוע פקודת מאסר כמוה כהחלטה חדשה לביצוע פקודת מאסר, הפטורה מאגרה. החלטת העיכוב תהווה צו חדש ללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

בן ציון באיער

אני מסכים.

אבי ירון

יש מקום לדון במסגרת נושא זה בהוצאת פקודות מאסר מטיפול המשטרה.

סגנית היו"ר

על פי הידוע לי למשטרה אין כל התנגדות להוציא מידיה את הטיפול בפקודות מאסר, ומצד שני הנהלת בתי המשפט מעוניינת להעביר הטיפול לידיה, ככל הנראה באמצעות משמר בתי המשפט. כל שנותר לנו הוא לחבר בין שני הקצוות.

הוחלט:

1. הוועדה תיזום פניה להנהלת בתי המשפט ותבקשה לפעול לתיקון החוק באופן שהחלטת ראש ההוצאה לפועל לדחיית ביצוע פקודת מאסר תיחשב כפקודת מאסר חדשה שתבוצע מיידית מתום תקופת העיכוב, ללא צורך באגרה וללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

2. בנוסף, הוועדה תקדם את הוצאת פקודת מאסר מטיפול המשטרה תוך שיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט.

 

נושא מס' 4: איסור שימוש בתמצית רישום נתונים של משרד הפנים שהופקה במשרדו של עורך הדין

סגנית היו"ר

בלשכת ההוצאה לפועל בת"א חדלו לקבל את תמצית הרישום אשר הופקה במשרדו של עורך הדין, אלא דורשים תמצית רישום ממשרד הפנים. בנוסף, הם מסרבים לקבל גם תמצית רישום שהופקה ע"י "בזק זהב".

בן ציון באיער

גם במשרד הפנים עצמו מערימים קשיים במתן התמצית.

דני וקס

הפתרון הנכון הוא שכל לשכות ההוצאה לפועל יהיו מקושרות עם מאגר המידע של משרד הפנים, ואז יתייתר הצורך שעורך הדין יציג בכל תיק תמצית רישום ממשרד הפנים. מכל מקום, שוחחתי על כך עם מר אריה כהן, מנהל אגף הוצאה לפועל בהנהלת בתי המשפט, בהקשר לתמציות רישום משרד הפנים שמפיקים הבנקים, הקשורים במסוף למאגרי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים. לדבריו, ינחה את כל לשכות ההוצאה לפועל לקבל את תמצית הרישום בתנאי שתוצג לו תחילה דוגמא של טופס תמצית הרישום, בגינו מבוקש האישור.

הוחלט:

1. הוועדה תפנה למר אריה כהן, מנהל אגף ההוצאה לפועל בהנהלת בתי המשפט, על מנת שינחה את כל לשכות ההוצל"פ בארץ לקבל תמציות רישום נתונים ממשרד הפנים, אף אם לא הופקו ישירות ע"י משרד הפנים, בכפוף לאישור מראש של טפסי תמציות הרישום.

2. באותה הזדמנות תבקש הוועדה מראש אגף ההוצל"פ לקדם את קישור לשכות ההוצל"פ למסופי משרד הפנים, ובכך יתייתר הצורך בצירוף תמצית רישום כלשהי בכל תיק ותיק.

 

נושא מס' 5: ביצוע תצהיר מסירה אף כשההמצאה אישית לידי החייב

משה כדריה

לשכת עורכי הדין התקשרה בהסכם עם רשות הדואר לסיפוק שירותי מסירות במחירים מוזלים. אמנם מחיריה של רשות הדואר נמוכים יותר משאר הקבלנים, אלא שאם יש צורך בתצהיר המחיר הוא כפול כאילו בוצעו שתי מסירות - 27 ש"ח עבור המסירה + 27 ש"ח עבור החתימה על תצהיר.

על פי הטופס לדוגמא של לשכת ההוצל"פ בת"א יש לבצע תצהיר מסירה אף כשההמצאה אישית לידי החייב דרישת התצהיר מכבידה כי מייקרת את עלות המסירה (פי שניים). יש לתת אוטומטית תצהיר עם ביצוע המסירה באותו המחיר.

עמית כהן

לדעתי, לא צריך להיאבק נגד הצורך בתצהיר אלא נגד רשות הדואר. יש לנסות להגיע עם רשות הדואר למחיר יותר אטרקטיבי במקרה שיש צורך במסירה עם תצהיר. התצהיר כשלעצמו חשוב, אף אם מדובר בהמצאה אישית לידי החייב, שכן אם התצהיר לא ייחתם קרוב למועד המסירה, קשה יהיה לאתר את השליח מאוחר יותר, דבר שיקשה על המשך ביצוע ההליכים.

הוחלט:

הוועדה תפנה לאחראי מטעם הלשכה על ההסדר מול רשות הדואר ותבקשו כי הלשכה תפעל להוזלת העלויות ביצוע מסירה עם תצהיר, על מנת שלא ייגבה מחיר כפול כאילו בוצעו שתי מסירות.

 

נושא מס' 6: הרעת מצב הזוכים עקב שדרוג מערכת המיחשוב בלשכות ההוצל"פ

סגנית היו"ר

יו"ר הוועדה פנה בעניין למנהל בתי המשפט (מכתב הפניה צורף כנספח להזמנה לישיבה).

מרכז הוועדה

בעניין זה התקבלה תשובת השופט דן ארבל, אשר צירף את עמדת עו"ד רמי רובין, היועמ"ש להנהלת בתי המשפט, לפיה אם הזוכה מבקש הוצאת מטלטלין נוספת על סמך עיקול ברישום קודם, אזי הוא יכול להגיש לראש ההוצל"פ בקשה מנומקת לעיקול והוצאה גם יחד, ובקשה זו פטורה מתשלום. עם זאת, לא ניתנה התייחסות במכתב התשובה לנושא השני, שעניינו דרישת לשכת ההוצל"פ מהזוכה לצרף לבקשת עיקול מקרקעין נסח רישום או מצב זכויות של המקרקעין.

הוחלט:

הוועדה תשלח מכתב תזכורת למנהל בתי המשפט ותבקש את התייחסותו לענייו דרישת לשכת ההוצל"פ מהזוכה לצרף לבקשת עיקול מקרקעין נסח רישום או מצב זכויות של המקרקעין.

 

נושא מס' 7: הצ"ח הגנת השכר (תיקון איסור עיקול כספים בקופות גמל), התשס"ג - 2003

דני וקס

לא ניתן לעקל כספים המצויים בקופת פיצויי פיטורין אלא אם כן ניתן אישור בית הדין לעבודה. הצעתו של יו"ר ההסתדרות, ח"כ עמיר פרץ וחברי סיעתו "עם אחד" שלא ניתן יהיה לעקל כספים בקופת גמל של שכירים.

מפאת קוצר הזמן הנושא יידון בישיבה הבא תוך התייחסות לנייר העמדה של עו"ד דני וקס, שצורף כנספח לסדר היום.

 

נושא מס' 8: עיקולי צד ג' איחוד גורמי מדיה מגנטית של קופ"ג בבנקים

הוחלט:

הוועדה תפנה למר אריה כהן, ראש אגף הוצל"פ בהנהלת בתי המשפט, ותבקשו לפעול לריכוז הקודים של קופות הגמל באופן שלקופות גמל של בנק אחד יהיה קוד מרוכז אחד כמו להנהלת הבנק ולא מספר קודים, וזאת על מנת למנוע מסחטת כסף של גביית אגרה עבור כל קופת גמל בנפרד (עו"ד דרור לניאדו יכין טיוטת מכתב פניה).

 

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון