הוצאה לפועל -

ישיבת צוות ועדת הוצאה לפועל עם נציגי הנהלת בתי המשפט

תאריך ישיבה:

20.07.2005

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

יו"ר הישיבה:   עו"ד סורין גנות.
חברים/ות:   עוה"ד אורן מור, ליאור שפירא, ויקטור פישר (ועו"ד עופר חן ממשרדו).
התנצל: עו"ד עמית כהן.
מוזמנים/ות:   נציגי הנהלת בתי המשפט:
מר אריה כהן – מנהל אגף הוצל"פ ארצי.
מר חנוך דיכטר – מוצל"פ ת"א, גב’ שרה רוטזייד – מוצל"פ נתניה, גב’ ברטה כהן – מוצל"פ ירושלים ומר אחסן חוסיין – מוצל"פ חיפה.
סיכום הישיבה

 

נושא מס' 1:  אי קבלת תשובות במדיה מגנטית בנוגע לעיקולי צד ג'

 

 

הוחלט:

יו"ר הוועדה יפנה במכתב למנהל בתי המשפט, השופט בעז אוקון, ויבקשו לכנס ישיבה משותפת עם נציגי הוועדה בהשתתפותו ובהשתתפות הממונים מטעמו על אגף ההוצל"פ, על מנת לדון ביישום התיקון לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), המתייחס לתשלום הדיפרנציאלי של האגרות עבור עיקולי צד ג', ובנושא הכאוב של אי קבלת תשובות במדיה מגנטית מהגורמים המעקלים בנוגע לעיקולי צד ג'.

 

 

 

נושא מס' 2:  העדר אפשרות לתשלום חוב בהוצאה לפועל באמצעות המחאה מחשבון נאמנות של ב"כ החייב

 

 

אריה כהן מעדכן על 4 מקרים של שקים שחזרו מעורכי דין.

על פי תקנות כספים ומשק, חוב בהוצאה לפועל הוא לא מסוג התשלומים שניתן לקבל בשיק.

לכן, לשכות ההוצל"פ אינן מקבלות שקים מעורכי דין שהם ב"כ חייבים, ופרט לתשלום אגרות גם לא מקבלות שקים מב"כ זוכים.

 

הוחלט:

יו"ר הוועדה יפנה במכתב לחשב הכללי (החשכ"ל) במשרד האוצר ויבקשו לאפשר קבלת שקים מעורכי דין במערכת ההוצאה לפועל, בשל מעמדם המיוחד של עורכי הדין והיותם חבים חובת נאמנות כפולה הן כלפי לקוחותיהם והן כלפי מערכת בית המשפט.

 

 

נושא מס' 3:  בקשות זוכה מזוייפות

 

אריה כהן מציג מספר דוגמאות לבקשות זוכה שזויפו.

 

הוחלט:

-> הועלו מכלול רעיונות למניעת בקשות מזוייפות. לכולם, בצד התועלת נמצא גם חיסרון, ומתוך התחשבות הדדית הוחלט להשאיר את המצב על כנו, היות שמדובר בפתרון זמני עד חודש מרץ 2006 (שאז אמורה לצאת לפועל תוכנה המיחשוב החדשה באמצעותה יוכלו עורכי הדין לשדר בקשות ממשרדיהם בצורה מאובטחת).

-> עד לכניסתה לתוקף של תוכנת המיחשוב החדשה רשאי כל זוכה או ב"כ להגיע להסדר פרטני עם המוצל"פ באיזור פעילותו לגבי משלוח בקשות בנוגע לפעולות בלתי הפיכות.

-> במקביל, תצא הנחיה מאגף הוצאה לפועל לכל לשכות ההוצאה לפועל בארץ, שלא לקבל בקשות בנוגע לפעולות בלתי הפיכות בדואר או באמצעות תיבות הדואר של עורכי הדין בלשכות. 

-> לעניין זה להלן רשימת הפעולות הבלתי הפיכות:

     סגירת תיק.

     הקטנת חוב.

     ביטול הליכים (לרבות בקשה לביטול עיכוב יציאה מן הארץ).

 

 

 

נושא מס' 4:  זיהוי עו"ד בלשכות הוצל"פ באמצעות תעודת עו"ד

 

 

הוחלט:

מר אריה כהן, מנהל אגף הוצל"פ, ישקול בחיוב לאפשר את זיהויו של עורך הדין המתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל באמצעות תעודת עורך דין ולקבל את בקשתו גם בהעדר חותמת עו"ד.

 

 

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון