הוצאה לפועל -

ישיבת נציגי ועדת הוצל"פ עם שרת המשפטים - תיקון 24 לחוק ההוצל"פ

תאריך ישיבה:

17.01.2005

מקום ישיבה:

לשכת שרת המשפטים בכנסת, ירושלים.

חברים/ות:   שרת המשפטים: גב’ ציפי לבני.
משרד המשפטים: עו"ד דידי לחמן-מסר – המשנה ליועמ"ש לממשלה (כלכלי-פיסקלי); מר אריה כהן – ראש אגף הוצל"פ, הנהלת בתי המשפט ; עו"ד אבישי פדהצור – ייעוץ משפטי, הנהלת בתי המשפט ; עו"ד דפנה גלוק, משרד המשפטים.
לשכת עוה"ד: ד"ר שלמה כהן, עו"ד – ראש לשכת עוה"ד ;
עו"ד סורין גנות – יו"ר (משותף) ועדת הוצל"פ ; עו"ד נזיה חלבי – יו"ר (משותף) ועדת הוצל"פ ; עו"ד ליאור שפירא – מ"מ יו"ר ועדת הוצל"פ ; עו"ד יגאל שפירא ; עו"ד שמעון לפיד – מרכז ועדת הוצל"פ ; עו"ד יעל גויסקי – רכזת קשרי ממשל.
סיכום הישיבה

הנושא: שכ"ט עו"ד בהליך של תביעה לסכום קצוב (תיקון 24 לחוק ההוצל"פ)

 

במהלך הפגישה עם שרת המשפטים היתה הסכמה ששכ"ט עו"ד עבור ההליך החדש של תביעה לסכום קצוב לא יעלה על שכ"ט עו"ד כפי שהיה נהוג בתביעות טרם תיקון 24 (המורכב משני חלקים – שכ"ט עבור ניהול התיק בבימ"ש + שכ"ט עבור פתיחת התיק וניהולו בלשכת ההוצל"פ).

 

נציגי לשכת עוה"ד טענו, ששכ"ט עו"ד בהליך החדש צריך להיות בטווח שבין שכ"ט עו"ד על פי הנהוג בשטרות לבין מה שהיה נהוג בתביעות טרם תיקון 24.

 

לעומת זאת, נציגי משרד המשפטים טענו, ששכ"ט עו"ד צריך להיות בטווח שבין שכ"ט עו"ד על פי הנהוג בשטרות לבין שכ"ט עבור ביצוע פס"ד בלבד.

 

בין הצדדים התגלעה מחלוקת בנוגע לעדכון מדרגת השלמת שכ"ט ב' ל- 8,810 ₪ במקום 1,210 ₪ על פי הנהוג כיום. נציגי הלשכה טענו, כי מדובר בתיקון עיוות היסטורי, שגם במשרד המשפטים הבינו בזמנו, שלא ניתן להשאיר עיוות זה במתכונתו הנוכחית, ולפיכך תיקון זה אינו מהווה חלק מהמשא ומתן.

 

נציגי הלשכה אף חזרו והסבירו למשנה ליועמ"ש ולשרת המשפטים, כי הרציונל לפי נקבע שכ"ט בשטרות נמוכים עד 8,810 ₪ מחייב את ביצוע התיקון: כיוון שנותנים לחייבים בשטרות נמוכים עד 8,810 ₪ הקלה בשלב הראשוני של פתיחת התיק – במסגרת שכ"ט א' - על מנת לתמרץ אותם לשלם חובם, ומנגד אם לא ישלמו את הסכום הנמוך בהתחלה ישלמו סכום גבוה יותר בהמשך עבור ניהול ההליכים – שכ"ט ב', מן ההיגיון שההקלה מחד וההשלמה מנגד יהיו בגין אותה קבוצת שטרות, קרי שטרות עד 8,810 ₪.

 

המשנה ליועמ"ש הסכימה לבסוף בנוגע לשכ"ט עו"ד בהליך החדש להתיישר לפי שכ"ט בשטרות, בנימוק שזה נעשה לטובת מערכת ההוצל"פ מבחינת המיכון (המיחשוב) שלה. כמו כן, היא הסכימה שהיתה טעות בעצם קביעת מדרגת השלמת שכ"ט ב' עד 1,210, טעות שגרמה לעיוות, אם כי סירבה לתקן את הטעות ברמה ההיסטורית שלה, קרי אינה מסכימה לעדכון המדרגה לסכום כה גבוה של 8,810 ₪.

 

שרת המשפטים הציעה שתי אפשרויות:

  • הראשונה, השוואת שכ"ט עו"ד בהליך החדש לשכ"ט עו"ד בשטרות, לרבות תיקון העיוות ההיסטורי, לפיו גם בשטרות וגם בתביעות לסכום קצוב תעודכן מדרגת השלמת שכ"ט ב' מ-1,210 ₪ ל- 8,810 ₪.
  • השניה, קביעת מסלול שכ"ט נפרד עבור ההליך החדש, לפיו שכ"ט עו"ד יהיה גבוה יותר מאשר בשטרות. זו אפשרות מועדפת פחות, כי מצריכה היערכות מיחשובית של יצירת מסלול נוסף של שכ"ט, שעד כה לא היה קיים במערכת. כמו כן, אי ההשוואה הנ"ל בין שטרות לתביעות לסכום קצוב תגרום לזליגה מההליך של שטרות להליך של תביעות לסכום קצוב, שכן הזוכים יעדיפו את ההליך של תביעות לסכום קצוב, שם שכ"ט עו"ד גבוה יותר מאשר בשטרות.

שרת המשפטים ביקשה ארכה של מספר ימים לצורך גיבוש עמדתה. בינתיים צוות של ועדת הוצל"פ, שהוקם לטיפול בנושא שכ"ט עו"ד בהליך לפי תיקון 24, פועל להגיע להסכמות עם אנשי משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט.

 

הנהלת בתי המשפט התחייבה שלא לנקוט עמדה בנושא שכ"ט עו"ד בהליך לפי תיקון 24.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון