יחסי שופטים - עו"ד -

ישיבת ועדת יחסי עו"ד-שופטים

תאריך ישיבה:

04.07.2004

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

יו"ר הישיבה:   עו"ד ברוריה לקנר.
חברים/ות:   סגני היו"ר: עוה"ד: רות עשהאל, עמיחי מגער וואיל ראבי.
עוה"ד: חגי אדורם, סיני אליאס, דרור בן שמואל, קובי בן שעיה, חנן גולד, אוריאל גניהר, יריב חפץ, גבריאל כהן, יוסף פרידמן ויאיר קולמן.
התנצלו: עוה"ד: עמי סביר ודורון רדעי.
פרוטוקול הישיבה
 

נושא מס' 1:  קידום עבודתם של צוותי הפעולה מול נשיאויות בתי המשפט במחוזות

היו"ר

בהתאם לבקשות החברים אוישו צוותי פעולה לפי החלוקה הבאה:

צוות ת"א והמרכז

יו"ר הצוות: ברוריה לקנר.

חברי הצוות: חגי אדורם, סיני אליאס, קובי בן שעיה, דפנה וינברג,  שרון זריפין, יריב חפץ, גבריאל כהן, יגאל מלול, עמי סביר וואיל ראבי.

צוות ירושלים

יו"ר הצוות: שחר קטוביץ.

חברי הצוות: אוריאל דרייפוס, עמוס טיין ואסף טנא.

צוות חיפה והצפון

יו"ר הצוות: עמיחי מגער.

חברי הצוות: דרור בן שמואל, אייל סילמן ויאיר קולמן.

צוות באר שבע והדרום

יו"ר הצוות:  רות עשהאל.

חברי הצוות: טרם התקבלו בקשות להימנות על צוות זה.

באופן טבעי רוב החברים ביקשו להצטרף לצוות המטפל במחוז ת"א והמרכז. יש לאייש גם את צוות מחוז באר שבע והדרום, אחרת בלית ברירה נאלץ לבצע פיצול שרירותי.

 גבי כהן

אני מציע לצרף לצוות מספר חברים מוועד מחוז באר שבע בהתייעצות עם יו"ר ועד המחוז על מנת שייצגו את הוועדה שלנו במסגרת פעילותו של צוות זה.

 רות עשהאל

גם למחוז באר שבע יש ועדת יחסי עו"ד-שופטים, המטפלת בכל העניינים הקשורים לעורכי דין ממחוז באר שבע, אך עדיין מבחינת סמכותה אינה נותנת מענה לתלונות של עורכי דין ממחוזות אחרים, המייצגים בבתי המשפט של המחוז.

במסגרת תפקידי כיו"ר צוות באר שבע והדרום נפגשתי עם כב' השופט יהושע פלפל, נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע. פגישת ההיכרות היתה טובה, אם כי בשל חרם השופטים בעקבות המשוב, אין הנשיא מוכן לקיים עימנו פגישת עבודה מסודרת, ולפיכך בשלב זה לא עלה בידינו לקדם דבר.

 היו"ר

כיו"ר צוות ת"א והמרכז בכוונתי לכנס את הצוות מיד עם סיום הפגרה לצורך קיום פגישת עבודה עם נשיא בית המשפט המחוזי, כב' השופט אורי גורן.

 חנן גולד

אני מוכן לפעול במסגרת צוות באר שבע והדרום.

 עמיחי מגער

גם אני מוכן לפעול בצוות דרום במקביל להיותי יו"ר צוות מחוז חיפה והצפון.

היו"ר

אני מציעה, שכל צוות ינסה לתאם פגישת עבודה עם נשיאי בתי המשפט שבאותו מחוז וכן עם סגני הנשיא, על מנת לגבש ערוץ פעולה שדרכו אפשר יהיה להשפיע.

בשבוע הבא אמור להיכנס לתפקידו מנהל בתי המשפט החדש, כב' השופט בועז אוקון. גם עימו עלינו ליצור דיאלוג מקצועי לשם קידום הנושאים שבטיפול הוועדה.

 אוריאל גניהר

אבקש לעדכן, כי הלשכה מתעתדת לפרסם תוצאות המשוב תוך זמן קצר. יש לחצים מהשטח לפרסם את התוצאות במלואן.

 רות עשהאל

נשיא המחוזי בבאר שבע טען בפגישתנו, כי היתה הסכמה בין הלשכה לשופטים, שעם מינוי הנציבה יופסק המשוב.

 אוריאל גניהר

הדבר אינו נכון.

 היו"ר

אנו נמצאים בתקופה בעייתית מאד בנוגע ליחסי עו"ד-שופטים. גם במחוז ת"א, שעד כה נהנה משיתוף פעולה פורה, אני נתקלת בקשיי הידברות בינינו לבין השופטים בשל "חרמות המשוב". אני מניחה שבמשך הקדנציה יפול דבר, ואם יתברר כי המנדט שקיבלה הוועדה רוקן מתוכן, בשל כך שהשופטים עומדים במרים, נציב לנו יעדים אחרים.

 רות עשהאל

בפגישתי עם נשיא המחוזי בבאר שבע הבהיר, כי יסייע בפתרונות לבעיות הדחופות והאקוטיות (במקרה שעו"ד נתקל בבעיה), אך לא בדברים השוטפים, ובוודאי שלא לקיים פגישות עבודה מסודרות באופן שייפרץ החרם.

 עמיחי מגער

אני מציע לפנות בכתב לכל נשיאי בתי המשפט ולהבהיר להם את חשיבות הוועדה.

 היו"ר

מאחר שלא נעשה נסיון אמיתי וממשי להיפגש עם הנשיאים, נבקש ליזום עימם פגישות עבודה. אם ניתקל בסירוב, נפנה אליהם בכתב בבקשה לקיים את פגישות העבודה חרף החרם.

 אריאל גניהר

הקשר הטוב ביותר בינינו לבין השופטים יהיה באמצעות מנהל בתי המשפט.  

 היו"ר

יש מקום לפנות אליו לאחר כניסתו לתפקיד, על מנת לזמנו לאחת הישיבות של הוועדה.

 הוחלט:

להלן רשימה מעודכנת של חברי הצוותים:

צוות ת"א והמרכז

יו"ר הצוות: ברוריה לקנר.

חברי הצוות: חגי אדורם, סיני אליאס, קובי בן שעיה, דפנה וינברג,  שרון זריפין, יריב חפץ, גבריאל כהן, יגאל מלול, עמי סביר וואיל ראבי.

צוות ירושלים

יו"ר הצוות: שחר קטוביץ.

חברי הצוות: אוריאל דרייפוס, עמוס טיין ואסף טנא.

צוות חיפה והצפון

יו"ר הצוות: עמיחי מגער.

חברי הצוות: דרור בן שמואל, אייל סילמן ויאיר קולמן.

צוות באר שבע והדרום

יו"ר הצוות:  רות עשהאל.

חברי הצוות: חנן גולד ועמיחי מגער.

 כל צוות ינסה לתאם פגישת עבודה עם נשיאי בתי המשפט שבאותו מחוז וכן עם סגני הנשיא בבתי המשפט השונים במחוז, על מנת לגבש ערוץ פעולה שדרכו אפשר יהיה להידבר.

 

 

נושא מס' 2:  דו"ח נציבת תלונות הציבור על שופטים במלאת חצי שנה לפעילותה

 היו"ר

אבקש לעדכן אתכם כי לאחר שישה חודשים ראשונים של פעילות הנציבות, הגישה הנציבה דו"ח, המשקף את פעילותה בחודשים אלה. להלן מספר נתונים מספריים מתוך הדו"ח:

461 תלונות התקבלו בנציבות מאז הקמת הנציבות בחודש אוקטובר 2003 ועד לסוף חודש מרץ 2004. 375 מתוכן, שהן כ-81% מכלל התלונות שהתקבלו, ניתנה בעניינן החלטה סופית על פי ההתפלגות הבאה:

-> 222 תלונות, שהן 59% מהתלונות שניתנה בהן החלטה, נדחו על הסף – לפי ההתפלגות הבאה:

--- 41 תלונות שאינן על שופט.

--- 39 תלונות קנטרניות וטורדניות.

--- 63 תלונות שעניינן שאלה משפטית או ראייתית מהותית.

--- 28 תלונות הנוגעות למעשה שחלפה יותר משנה מיום התרחשותו.

--- 48 תלונות הנוגעות לעניין הניתן לערעור.

--- 3  תלונות המהוות בקשה לפסילת שופט.

-> 153 תלונות, שהן 41% מהתלונות שניתנה בהן החלטה, בוררו לגופן – לפי  ההתפלגות הבאה:

--- 24 תלונות הופסק בירורן לפי סעיף 21 לחוק (5% מכלל התלונות שהתקבלו בנציבות).

--- 83 תלונות נמצאו בלתי מוצדקות (18% מכלל התלונות שהתקבלו בנציבות).

--- 46 תלונות נמצאו מוצדקות (כ-10% מהתלונות שהתקבלו בנציבות, שהם כ- 30% מבין 153                  התלונות שבוררו לגופן) – לפי ההתפלגות הבאה:

------ 7   תלונות שנמצאו מוצדקות נסבו על התנהגות שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט.

------ 12 תלונות שנמצאו מוצדקות נסבו על דרך ניהול המשפט.

------ 27 תלונות שנמצאו מוצדקות נגעו לעיכוב במתן החלטה.

בסופו של דבר רק 19 מתוך 46 התלונות שנמצאו מוצדקות, שהם 4% מסך כל התלונות, נוגעות להתנהגותו של שופט או לדרך ניהולו המשפט על ידיו.

 

רות עשהאל

מעצם התייחסותה של הנציבה לתלונות בנושא הפיגורים ניתן להבין שהמגמה חיובית. יש נסיון לגרום לייעול המערכת. לפיכך ישנם אחוזים גדולים יותר של תלונות שנמצאו מוצדקות בנוגע לעיכוב במתן החלטה לעומת תלונות בנוגע להתנהלותו או להתנהגותו של השופט.

 היו"ר

מנתוני הדו"ח עולה, כי הנציבה נדרשה יותר לנושאים הקשורים לייעול המערכת – עיכוב במתן החלטות, נוהל זימון מתדיינים וכיו"ב, ופחות בנושאים הקשורים להתנהלות השופטים.

  

 

נושא מס' 3:  סמכות הנציבה לטפל בתלונה נגד ראש הוצאה לפועל

 

היו"ר

בהמשך ישיר למגמה זו, ניתן לראות את התנערותה של הנציבה מסמכותה על פי דין לטפל בתלונות נגד ראש הוצאה לפועל, כיוון שאינו שופט. בעיני זה בעייתי. הועברה אלינו תלונתם של עורכי הדין אמנון ירושלמי ואורן שבת, אשר הלינו בפני הנציבה על ראש ההוצל"פ בחדרה. הנציבה השיבה להם, כי אין בסמכותה לטפל בתלונות נגד ראש הוצאה לפועל שאינו שופט, והפנתה אותם למנהל בתי המשפט.

הפניה הועברה לוועדה שלנו לצורך בדיקתה, האם אכן משוללת הנציבות סמכות לטפל בתלונה נגד ראש הוצאה לפועל. בדיקה משפטית של תכלית החוק מגלה, שיש לה סמכות לטפל בתלונה מהטעמים הבאים:

כיוון שראש ההוצאה לפועל נושא בתואר השיפוטי "רשם" מכוח סעיף 3 לחוק ההוצל"פ, הרי שהוא נכנס להגדרת "שופט" כמשמעו בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים. סעיף 1(2) לחוק הנ"ל כולל בהגדרת "שופט" לצורך סמכות הטיפול של הנציבות גם "רשם" כהגדרתו בסעיף 84 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), אשר קובע כי לרשם יכול להתמנות שופט או אדם הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, דהיינו אף אם איננו שופט.

בהחלטתה נראית הנציבה בעיני כמי שמנסה לצמצם באופן די שרירותי את סמכותה. זה מוזר, כי בפגישתנו הצהירה הנציבה, שבכוונתה לתת פרשנות מרחיבה לסמכותה, על מנת לאפשר לכמה שיותר נילונים להיות כפופים תחת כנפי ביקורתה.

 

חגי אדורם

אני מסכים לפרשנותך, שגם ראש ההוצל"פ מצוי תחת סמכות הביקורת של הנציבה, אולם סבורני, כי איננו צריכים לכפות על הנציבה להתעסק עם מערכת ההוצל"פ בניגוד לרצונה. אני מניח, שזה מקנה לוועדה מקום לפעול בתחום שהנציבה משכה ידיה ממנו.

 יאיר קולמן

איני בעד לנסות לכפות על הנציבה לטפל בנושאים שאינה חפצה לטפל בהם.

 היו"ר

בפועל ראש ההוצל"פ הוא נושא משרה שיפוטית ובעל סמכויות שיפוטיות. לכן אבחנתה של הנציבה שרירותית בעיני, ואינה מתיישבת עם תכלית החוק. יש בהפקעת סמכות ביקורתה מראש הוצל"פ שאינו שופט בבחינת מתן חסינות לנושא תפקיד זה מפני ביקורת.

 

יוסף פרידמן

אני מציע שהוועדה תפנה למשרד המשפטים בבקשה לתיקון החוק באופן שיצויין מפורשות שסמכות הנציבה תשתרע גם על ראש הוצל"פ שאינו שופט.

 אוריאל גניהר

התנהלות הנציבה במקרה זה לא ראויה, כי אם בחרה לא לטפל בתלונה, כיוון שלסברתה העניין לא מצוי בסמכותה, הרי שמעבר להפניה לגורם המוסמך לטיפול בתלונה, לא היה עליה להידרש לגופה של התלונה ולהביע עמדתה (כפי שהשיבה למתלוננים: "דרושה עזות מצח להפנות אלינו בקשה…").

היו"ר

כרגע אנו עוסקים בשאלה העקרונית, האם לנציבות סמכות לטפל בתלונות נגד רשם בתפקידו כראש ההוצל"פ, על אף שאינו שופט, והאם יש מקום לתקן את החוק באופן שסמכות זו של הנציבה בנוגע לראש הוצל"פ שאינו שופט תובהר במפורש.

 

חנן גולד

אני מסכים שיש למנף החלטה זו של הנציבה באופן שהוועדה תפעל במרחב זה על דרך הפעלת לחץ על הנהלת בתי המשפט לטפל בתלונות נגד ראשי הוצל"פ. אולם בנוסף, חובה עלינו להגיב מבחינה משפטית, על מנת שתהיה ביקורת על הנציבה באיזושהי צורה. זו אחת ממטרות הוועדה. אם יש צורך חעתור לבג"צ בשל החלטתה בנושא – יש לעשות זאת.

 אוריאל גניהר

המינוף הוא רעיון רע. אם נפתח חרך קטן מבחינה סטטוטורית, המאפשר ביקורת על נושאי משרה שיפוטית, יש לנתב כמה שיותר מקרים לכיוון זה של הנציבות. תפקידנו לסייע לחברים. הנציבות היא האמצעי הסטטוטורי היחיד, המאפשר לנו לשטוח בפניו תלונות על שופטים. איני בטוח שהשופט אוקון, המנהל הנכנס של בתי המשפט ירצה לטפל בתלונות נגד ראשי הוצל"פ. אם אכן הנציבה מתחמקת מביצוע מטלה מסויימת, תפקידנו לגרום לכך שלא תוכל להתחמק, בין היתר באמצעות עתירה לבג"צ.

לאחר שצוות בדיקה מטעמנו יתן חוו"ד משפטית, שהטיפול בתלונות נגד ראש הוצל"פ שאינו שופט הוא בסמכות הנציבה, יש לפנות לנציבה ולבקשה לשקול החלטתה מחדש, ואם פנייתנו לא תועיל – יש להמליץ לוועד המרכזי להגיש עתירה לבג"צ נגד הנציבה.

 סיני אליאס

יש לבדוק שהחלופה, לפיה הוועדה תטפל בתלונות נגד ראש הוצל"פ, הינה פרקטית. האם הלשכה יכולה להטיל סנקציות ?!

 היו"ר

הכל ייעשה בתיאום עם מנהל בתי המשפט.

 רות עשהאל

הרעיון להוביל את העניין לבג"צ אינו רעיון טוב, כיוון שלא נוכל להמשיך במערכת יחסים תקינה עם  הנציבה לאחר עימות כה חזיתי מולה בבג"צ. בנוגע לעניין המשפטי, הנושא אינו ודאי לחלוטין ויש בעניין מחלוקת כיצד לפרש את לשון החוק.

 היו"ר

מדובר בסוגיה עקרונית. כשדיברתי על מינוף, לא התכוונתי חלילה לצאת נגד הנציבה, אלא לטעון שלוועדה שלנו יש סמכות וכר פעולה נרחב לטיפול בתלונות נגד ראשי הוצל"פ שאינם שופטים. מן הראוי שנפנה למנהל בתי המשפט ונטען בפניו שאנו רואים עצמנו כגוף הנכון לטפל בתלונות הנ"ל. יש לשקול לקיים פגישה עימו בנושא.

 דרור בן שמואל

יש למצות המהלך מול מנהל בתי המשפט.

 יריב חפץ

אם אכן הפרשנות המשפטית המוצגת על ידי היו"ר היא נכונה, יש לפעול מול הנציבה לתיקון הליקוי, שכן מדובר בשאלה עקרונית, הנוגעת לגדר סמכותה של הנציבה.

איני חושב שהפתרון הוא בעצימת עיניים ואי רצון להתנגח עם הנציבה. יש לדאוג שהנציבה תפעל לפי סמכותה. אינטרס הוועדה הוא שיחסי עו"ד-שופטים יהיה תקינים ושההתנהלות המשפטית תהיה ראויה.

 חנן גולד

לא כל אי הסכמה עם הנציבה היא מיד עימות. מותר לנו לא להסכים. עלינו להביע את עמדתנו המשפטית לרבות התייחסות לתכלית החוק. מטרתנו לעזור לחברי הלשכה להתמודד עם הגוף שנקרא מערכת השיפוט.

 קובי בן שעיה

סבורני שבמקרה הזה כן ללכת עם הנציבה.

 היו"ר

השאלה העומדת היום לדיון הינה עקרונית מבלי להתייחס לנסיבות הספציפיות של המקרה. אמנם מבחינת הפרשנות הדווקנית אין לנציבה סמכות לטפל בתלונות נגד רשמים. אולם הרציונל שעמד בבסיסו של החוק הוא שיהיה גוף אחד שירכז את הביקורת על כלל נושאי המשרה השיפוטית לרבות ראשי הוצל"פ שאינם שופטים. גם גישתה המוצהרת של הנציבה לפרש בצורה רחבה את סמכויתיה מצדיקה את פריסת סמכותה גם על ראשי הוצל"פ שאינם שופטים.

 קובי בן שעיה

לדעתי, פרשנות החוק נוטה לגישת הנציבה, אם כי יש מקום להרחיב את סמכותה, שכן מבחינה תכליתית, הרציונל במינוי הנציבה הוא לצורך טיפול בכל נושאי המשרה השיפוטית ובכללם ראשי ההוצל"פ.

במקביל לטיפול הוועדה במקרים שהנציבה משכה ידיה מהם, יש לפעול לתיקון החוק על מנת שהטיפול בתלונות נגד ראשי הוצל"פ יהיה בסמכות הנציבה. חשוב שנביע את עמדתנו המשפטית. אין גם צורך לחשוש מעימות עם הנציבה.

 ואיל ראבי

פרשנותה של הנציבה בדבר סמכותה הינה סבירה ותעמוד לדעתי במבחן בג"צ, שכן אם נקבע בפסיקה שפקודת בזיון בימ"ש לא חלה על החלטות רשמים בשבתם כראשי הוצל"פ, משמע שיש תימוכין להחלטת הנציבה לערוך הבחנה בין רשם בשבתו כיו"ר הוצל"פ לבין שופט.

יש לפעול לתיקון החוק על מנת שיהיה ברור מעבר לכל ספק, כי לנציבה יש סמכות לטפל בתלונות נגד ראשי הוצל"פ. בשלב ביניים אנו כוועדה נשמח לטפל בכל תלונה בעניין. במקביל, יש לפנות לנציבה ולבקש את שיתוף פעולתה לתיקון חוק נציבות תלונות הציבור על שופטים.

 היו"ר

אבקש להציג את שתי ההצעות שהועלו על ידיכם כדי להעמידן להצבעת החברים:

1.       הצעה מס' 1 - הוועדה תפנה לנציבה ותביע את חוסר שביעות רצונה מפרשנותה המצמצמת את החוק באופן שהטיפול בתלונות נגד רשם שאינו שופט בשבתו כראש הוצל"פ אינו בתחום סמכותה. הוועדה סבורה שפרשנות זו אינו תואמת את לשון החוק, את תכליתו ואת הצהרת הנציבה להרחיב סמכותה כמה שיותר ככל הנוגע למתלוננים ונילונים.

          במקביל, יש לבקש את שיתוף פעולתה של הנציבה ליזום שינוי חקיקה באופן שגם רשמים שאינם שופטים יימצאו תחת סמכות הביקורת הנתונה לה מכוח חוק.

          תישקל פניה לבג"צ בכפוף לבדיקה משפטית מעמיקה של הסוגיה ואישור הוועד המרכזי, ורק לאחר קבלת סירוב קיצוני של הנציבה לפעול בהתאם למוצע על ידי הוועדה.

2.       הצעה מס' 2 - משבחרה הנציבה לפרש על דרך הצמצום את סמכותה לטפל בתלונות על רשמים שאינם שופטים בשבתם כראשי הוצל"פ, תיטול הוועדה לעצמה סמכות שיורית זו, ותשתף פעולה עם מנהל בתי המשפט מכאן ולהבא (למעט המקרה הנוכחי שאינו מוצדק על פי נסיבותיו), בכל הנוגע לטיפול בתלונות על רשמים שאינם שופטים, בשבתם כראשי הוצל"פ.

          לאור עמדת הנציבה והפנייתה את הטיפול בתלונות הנ"ל למנהל בתי המשפט, תפנה הוועדה למנהל בתי המשפט ותבקשו ליצור מנגנון משותף להנהלת בתי המשפט ולוועדה בכל הנוגע לתלונות על ראשי הוצל"פ שאינם שופטים.

 

הצבעה:

5 חברים בעד הצעה מס' 1.

7 חברים בעד הצעה מס' 2.

 היו"ר

אבקש להעיר שלהצעה השניה יש ערך נוסף ונילווה של הידברות עם המנהל החדש של מערכת בתי המשפט, שיתבקש להביע עמדתו בסוגיה זו.

 הוחלט:

משבחרה הנציבה לפרש על דרך הצמצום את סמכותה באופן שאין ביכולתה לטפל בתלונות נגד  ראש הוצל"פ שאינו שופט, ותחת זאת מפנה למנהל בתי המשפט, תפנה הוועדה למנהל בתי המשפט ותבקשו  ליצור מנגנון משותף להנהלת בתי המשפט ולוועדה בכל הנוגע לטיפול בתלונות על ראש הוצל"פ שאינו שופט.

 

 

 

 

נושא מס' 4:  הטלת הגבלות על העדת שופט בעניין שאינו קשור לתפקידו השיפוטי

 היו"ר

מפאת הזמן המועט שנותר לנו, נקיים דיון בנושא זה בישיבה הבאה.

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון