ועדות הלשכה - בורר - מוסד לבוררות - מאגר הבוררים/ות של הלשכה
לרשימת הבוררים/ות המלאה - יש ללחוץ על כפתור "חברי/ות הוועדה". לפרטי התקשרות לחברי/ות המאגר - יש ללחוץ על שם עוה"ד.
כתובת דואר אלקטרוני:
borerut@israelbar.org.il
פקס :
1533 6362249
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון