ועדות הלשכה - צעירים - ועדה
פורום:
צעירים, מתמחים וסטודנטים
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
גב’ רוית טוכמן
כתובת דואר אלקטרוני:
ravit@israelbar.org.il
טלפון:
03 6362206
פקס :
1533 6362206
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון