ועדות הלשכה - זכויות בעלי חיים - ועדה
הוועדה בראשות עוה"ד אהוד פלג ואלון דוידוב, מתכנסת בקביעות ומורכבת מעורכי דין, אשר תחום הגנת זכויות בעלי החיים קרוב לליבם. בישיבות נדונו נושאים, כגון: החזקת בעלי חיים; פעולת משמר בעלי החיים בראשון לציון; פיקוח על מכירת בעלי חיים בחנויות; מלכודות אכזריות למכרסמים; ניסויים בקופים במכון ויצמן; חתולי הרחוב בחיפה; פרשת ilaf ; פרשת אשקלון והעמדה לדין של וטרינרים רשותיים; פיקוח על מכירת בעלי חיים בחנויות; שימוש בסוסים לפיזור הפגנות; דיון בבג"צ תנו לחיות לחיות ואח’ נ’ משרד החקלאות ואגודת צער בעלי חיים; ועדת חקירה ממשלתית לשירות הוטרינרי.
בועדה הועלו הצעות חוק הנוגעות להגנת זכויות בעלי חיים, כמו למשל: תיקון שינוי שם החוק של הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), הגברת הפיקוח על ניסויים ועוד.
הוועדה משמשת כפורום ייחודי להתייעצויות מקצועיות של מיטב עורכי הדין בישראל העוסקים בתחום.
פורום:
חברה וסביבה
תחום עיסוק:
קידום החקיקה לטובת הגנה על זכויות בעלי החיים.
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד אופיר בר מרטין
כתובת דואר אלקטרוני:
Ofir.bm@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362215
פקס :
03 6918696
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון