ועדות הלשכה - יחסי שופטים - עו"ד - ועדה
הוועדה עוסקת ביחסי הגומלין שבין שופטים ועורכי דין ובפתרון בעיות ברמה כלל ארצית ביחסים עם שופטים.
פורום:
בתי משפט
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד עמית פרלמן
כתובת דואר אלקטרוני:
amit@israelbar.org.il
טלפון:
03 6361340
פקס :
02 5608224

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון