ועדות הלשכה - מועצה ארצית
המועצה הארצית היא כיום הגוף המחוקק והמבצע של הלשכה. במסגרת דיוני המועצה נדונות, בין השאר, הצעות לשינויים ותיקונים בחוק הלשכה ובכללים המותקנים לפיו, תקציב הלשכה ודמי החבר, בחירת נציגי הלשכה לוועדות הסטטוטוריות השונות ועוד.
פורום:
מוסדות הלשכה
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד דנה בלום
כתובת דואר אלקטרוני:
dana.al@Israelbar.org.il
טלפון:
02 5411233
פקס :
1533 5411233
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון