ועדות הלשכה - פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט - ועדה
פורום:
בריאות
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד אופיר בר מרטין
כתובת דואר אלקטרוני:
Ofir.bm@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362215
פקס :
03 6918696
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון