ועדות הלשכה - הוצאה לפועל - הוצאה לפועל
הפורום בראשותם של עורכי הדין סורין גנות ונזיה חלבי מורכבת משני ענפים מרכזיים המשיקים זה לזה, שתיפקדו בעבר כשתי ועדות נפרדות: חקיקה ומערכת ההוצאה לפועל. בתחום החקיקה, מביע הפורום את עמדותיו בנוגע להצעות חקיקה שעניינן הוצאה לפועל. כמו כן, עוסק הפורום בתיפקודה של מערכת ההוצאה לפועל. הפורום מצוי בקשרי עבודה שוטפים עם אגף ההוצאה לפועל בהנהלת בתי המשפט ועם מדור הוצאה לפועל במשטרת ישראל. הפורום מפעיל מדור מיוחד באתר הלשכה באינטרנט, המכיל מידע, נהלים ונתונים, החיוניים לעורכי דין העוסקים בתחום.
פורום:
הוצאה לפועל
תחום עיסוק:
חקיקה שעניינה בתחום ההוצאה לפועל ותיפקודה של מערכת ההוצאה לפועל הפועלת לצד מערכת בתי המשפט
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד שמעון לפיד
כתובת דואר אלקטרוני:
shimon@israelbar.org.il
טלפון:
03 6094630
פקס :
03 6096062

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון