ועדות הלשכה - נכים תגמולים ושיקום - ועדה
פורום:
נזיקין
תחום עיסוק:
חקיקה שעניינה נכים, תגמולים ושיקום.
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד רוית טוכמן
כתובת דואר אלקטרוני:
ravit@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362206
פקס :
03 6918696

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון