ועדות הלשכה - מחשוב - ועדה
פורום:
משפט מדע וטכנולוגיה
תחום עיסוק:
נושא המחשוב ותכנות לעו"ד, הן בנקודות החיבור בין הלשכה וחבריה לגורמי חוץ (כגון: הנהלת בתי המשפט) והן לחברי הלשכה עצמם
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
עו"ד עדי פיינר-גלבוע
כתובת דואר אלקטרוני:
adi@Israelbar.org.il
טלפון:
03 6362215
פקס :
03 6918696

שונות

פרוטוקולים והחלטות

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון