ועדות הלשכה - בית הדין המשמעתי הארצי
פורום:
מוסדות הלשכה
ממונה/ת הפורום/הוועדה:
רחל קאולי
כתובת דואר אלקטרוני:
rachelk@israelbar.org.il
טלפון:
03 6362213
פקס :
03 6958696
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון