מאמנים - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב - 1962
תאריך עברי:
כ’ אייר תשכ"ב
תאריך לועזי:
24.05.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1313 תשכ"ב, 1956
גוף הכלל:

לכללים באתר "נבו" לחצו כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון