אגרות - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ"ב - 1962
תאריך עברי:
י"ג אייר תשכ"ב
תאריך לועזי:
17.05.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1310 תשכ"ב, 1905
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון