אגרות - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (קביעת תקציב ואגרות), התשנ"ה - 1994
תאריך עברי:
א’ חשוון תשנ"ה
תאריך לועזי:
06.10.1994
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5631 תשנ"ה, 239
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון