אגרות - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (אגרות שירותים), התשמ"ז - 1986
תאריך עברי:
י"ג תשרי תשמ"ז
תאריך לועזי:
16.10.1986
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 4976 תשמ"ז, 72
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון