חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם), התש"ע - 2010
תאריך עברי:
י"ז שבט תש"ע
תאריך לועזי:
01.02.2010
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 6864 - תש"ע 737
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון