חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה), התש"ע-2009
תאריך עברי:
ו’ כסלו תש"ע
תאריך לועזי:
23.11.2009
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 6828, תש"ע 128
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון