חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג - 2003
תאריך עברי:
ט’ אייר תשס"ג
תאריך לועזי:
11.05.2003
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 6238 התשס"ג, 702
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון