חקיקה - צו - צו לשכת עורכי הדין (עבירות לגביהן לא יחול סעיף 77 לחוק), תשכ"ח - 1967
תאריך עברי:
כ"ז חשוון תשכ"ח
תאריך לועזי:
30.11.1967
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 2141 תשכ"ח, 325
גוף הצו:
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון