חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין), תשל"א - 1971
תאריך עברי:
ז’ אב תשל"א
תאריך לועזי:
29.07.1971
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 2722 תשל"א, 1428
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון