חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ"ט - 1988
תאריך עברי:
ז’ תשרי תשמ"ט
תאריך לועזי:
18.09.1988
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 5135 תשמ"ט, 32
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון