חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו - 1986
תאריך עברי:
ל’ אב תשמ"ו
תאריך לועזי:
09.04.1986
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 4965 תשמ"ו, 1373
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון