מידע כללי וחקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות), התשע"ב-2012
תאריך עברי:
י"ג אב תשע"ב
תאריך לועזי:
01.08.2012
מראה מקום ק"ת + שנה:
קת 7149 1556
גוף הכלל:
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון