תעריפים - תקנה - תקנות לשכת עורכי הדין (קביעת סוגי שירותים ברישום דירות שבעדן ייקבע תעריף מקסימלי), תשל"ז - 1977
תאריך עברי:
ב’ סיון תשל"ז
תאריך לועזי:
19.05.1977
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 3711 תשל"ז, 1708
גוף התקנה :
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון