תעריפים - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תשל"ז - 1977
תאריך עברי:
כ"ג ניסן תשל"ז
תאריך לועזי:
11.04.1977
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 3692 תשל"ז, 1358
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון