חוק הלשכה - צו - צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)(שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשס"ט-2009
תאריך עברי:
י"ד שבט תשס"ט
תאריך לועזי:
08.02.2009
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 6749 תשס"ט 426
גוף הצו:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון