חוק הלשכה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים), תשע"ה-2014
תאריך עברי:
י"ז כסלו תשע"ה
תאריך לועזי:
09.12.2014
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 7455, תשע"ה 372
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון