חוק הלשכה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב - 1982
תאריך עברי:
י’ אלול תשמ"ב
תאריך לועזי:
29.08.1982
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 4395 תשמ"ב, 1486
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון