חוק הלשכה - חוק - חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1961
תאריך עברי:
ח’ תמוז תשכ"א
תאריך לועזי:
22.06.1961
מקום הפרסום:
ס"ח 347 תשכ"א, 178
גוף החוק:

לחוק המעודכן באתר "נבו" לחצו כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון