"אתיקה מקצועית" - 35 - כלל 11: רכישת טובת הנאה אסורה בעניין שעורך הדין שימש בו ככונס נכסים
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
העובדות:
הנילון מונה על ידי בית המשפט ככונס נכס (ביחד עם חבר נוסף) על נכס שנמכר אגב הליכי גירושין. המתלונן רכש את הנכס, תוך שלשם כך הוא נעזר בשירותיו של הנילון שייצג אותו בהליכי הרכישה.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. הנילון פעל בניגוד לכלל 11 עת בשמשו ככונס נכסים מטעם בעלת הנכס, נטל על עצמו את ייצוג הקונים וגבה מהם שכר טרחה מלא עבור ייצוגם בעסקת המכר.
מס' ההחלטה:
את 343/07
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון