"אתיקה מקצועית" - 35 - איסור שיתוף בהכנסות עם מי שאינו עורך דין
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
האם רשאי עורך דין להעביר לאדם אשר הפנה אליו לקוח 10% מכל הכנסה שהוא מקבל מאותו לקוח.
ההחלטה:
סעיף 58 לחוק הלשכה אוסר על עורך דין לשתף אדם שאינו עורך דין בהכנסותיו, "בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו". הביטוי "תועלת אחרת לעסקו" כולל גם הפניית לקוחות, ולכן חל איסור על הקצאת 10% מהכנסותיו של עורך הדין למי שאינו עורך דין ומפנה אליו לקוחות.
מס' ההחלטה:
את 252/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון