"אתיקה מקצועית" - 35 - כלל 25: מגע עם צד שכנגד מיוצג בעניין שבו אינו מיוצג
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
עורך הדין הפונה מייצג תלויי/יורשי מנוח בתביעת נזיקין נגד מספר גורמים בגין אחריות למותו. אחד הנתבעים הוא הקבלן הראשי של הפרויקט והחברה שבבעלותו ("הקבלן"), המיוצגים באמצעות באי כוח חברת הביטוח שלהם. עורך הדין פנה אל הקבלן, בשם העיזבון, בהתראה טרם תביעה, בגין חוב כספי שנותר כלפי המנוח עקב ביצוע העבודה במהלכה נהרג המנוח, וקיבלנו מהקבלן מענה ישיר, שלא באמצעות עורך הדין. כעת שואל עורך הדין האם יש מניעה לניהול משא ומתן ו/או כל קשר ישיר אחר עם הקבלן בנוגע לחוב הכספי, בהיותו מיוצג בתביעה הנזיקית.
ההחלטה:
השאלה אם מדובר באותו עניין תלויה לא רק בטיב הנושא, אלא גם בהיקף הייצוג של הקבלן. ככל שמדובר בתביעת עבודה שאינה קשורה לתביעת הנזיקין, וככל שעורך הדין אינו מייצג בענייני העבודה, כי אז אפשר לפנות גם במישרין לקבלן. במקרה של ספק תמיד טוב לפנות תחילה לעורך הדין המייצג את הקבלן בתביעת הנזיקין, אשר במקרה המתאים יוכל להפנות את השואל ישירות ללקוח שלו.
מס' ההחלטה:
את 247/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון