"אתיקה מקצועית" - 35 - פרסומת: עורכי דין המשיבים ברדיו או בעיתון לשאלות של פונים
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
האם מותר לעורכי דין להופיע בתוכנית רדיו "קו המומחים" בה משיבים עורכי דין לשאלות הפונים בנושאים משפטיים. וזאת בהנחה שעורכי הדין אינם משלמים עבור השתתפות בתוכנית.
ההחלטה:
(1) אין איסור בכללי הפרסומת על קיום טור, או מדור של שאלות ותשובות, שבו עורך דין משיב לשאלות משפטיות המוצגות לו. ברור שעורך דין שמייעץ כך, צריך לפעול בזהירות המתחייבת מהעובדה שמדובר בייעוץ פומבי, במידע ראשוני ובהעדר יחסי עורך דין-לקוח.
(2) כמובן שאסור לעורך הדין להשתמש בייעוץ מסוג זה לשידול ופרסומת עצמית לא ראויה, אולם לא נטען כי במקרה זה נעשה כך.
(3) השימוש בתואר "מומחה" וקדימונים החוזרים על שמם של עורכי הדין שוב ושוב מהווים פרסומת אסורה. לפיכך, על עורכי הדין להתנות השתתפותם בתכנית בכך שלא ייעשה שימוש בתואר מומחה ושלא ייעשה שימוש חוזר בשמו במסגרת קדימונים.
מס' ההחלטה:
את 200/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון