"אתיקה מקצועית" - 35 - גישור: חסיון פנייה למגשר
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
העובדות:
שני צדדים מיוצגים שביניהם התעוררה מחלוקת, החליטו, בעצת עורכי דינם, לפנות לעורך דין פלוני כדי שישמש כבורר/מגשר. בסופו של יום עו"ד פלוני לא מונה כבורר/מגשר והמחלוקת הועברה לבוררות בפני עורך דין אחר.
בבוררות זו מבקש בא כוח אחד הצדדים להעיד את עו"ד פלוני באשר לדברים שאמר לו בא כוח הצד שכנגד בעת שפנה אליו בבקשה לשמש כבורר/מגשר. בא כוח הצד שכנגד מתנגד לעדות בטענה שהדברים שאמר לעו"ד פלוני חסויים.
ההחלטה:
הליך הפנייה למגשר והאינפורמציה הנחשפת בפניו במסגרת פנייה זו כרוכים באמון מיוחד גם אם בסופו של דבר הגישור לא התבצע. האינפורמציה ניתנת בכוונה שתהא חסויה, והיא אמנם חסויה.
מס' ההחלטה:
את 238/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון