"אתיקה מקצועית" - 35 - גבולות חובת הנאמנות ללקוח: שימוש במידע שהושג בעבירה לטובת הלקוח
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
מס' ההחלטה:
את 169/09

שאילתא

עורך הדין הפונה מייצג נאשם בפלילי. אל עורך הדין מגיע פלוני המקורב לנאשם ומוסר לו מידע שבו יש פוטנציאל לזכות את הנאשם. פלוני השיג את המידע משיחות שקיים עם הורי המתלונן (שאינם עדי תביעה) תוך התחזות לאחר. תחת סיפור בכיסוי הבדוי הצליח פלוני להשיג ראיות בעלות פוטנציאל רב לטובת הנאשם. האם מותר לעורך הדין להשתמש בראיות אלו לטובת לקוחו.

 

החלטה

בהעדר כלל פסלות ספציפי (כמו לגבי האזנת סתר), עצם העובדה שמידע הושג בעבירה אינו פוגע בקבילותו. בדרך כלל על עורך דין מוטל איסור להיות מעורב אישית בעבירה פלילית, וממילא אם הוא מעורב אישית בהשגת המידע בעבירה (אתית או פלילית) כי אז הוא מנוע מלהשתמש בה. לכל היותר הוא יכול להפנות את הגורם החוקר לברר את הדברים.

 

שונה הדבר, כאשר עורך הדין אינו מעורב בהשגת המידע (או שהמידע לא הושג בעבירה). במצב זה גוברת חובתו ללקוח, והוא חייב להשתמש בו. כל מה שהלקוח רשאי לעשות במצב כזה – עורך דינו חייב לעשות (אלא אם כן הלקוח אוסר עליו).

 

מצב שלישי הוא, כאשר מוסר המידע מתנה את מסירתו בתנאים. או אז עורך הדין יכול לשקול אם להסכים לתנאים אם לאו. משהסכים הוא ככל הנראה כבול בהם (בכפוף לכללי השתחררות חוזיים).

 

בין עורך הדין לפלוני מוסר המידע אין יחסי עורך דין ולקוח. מוסר המידע פנה לעורך הדין כעורך דינו של הנאשם, וממילא בידיעה שחובתו של עורך הדין היא כלפי הנאשם. ככל שהוא מבקש יעוץ מטעם עצמו באשר למסירת המידע, הרי שעל עורך הדין לבחון אם אין חשש לניגוד עניינים. קרי האם הוא יכול בכלל לייעץ למוסר המידע בלי חשש לפגיעה בנאמנותו ללקוחו. לכן, בדרך כלל אין לראות במוסר המידע לקוח של עורך הדין, וחובת הסודיות והנאמנות הן כלפי הנאשם בלבד.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון