"אתיקה מקצועית" - 35 - מותר לעורך דין לפרסם החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים בתלונה שהגיש
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
הפונה מבקש לדעת האם חל איסור כלשהו על פרסום החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים בתלונה שהוגשה על-ידו כנגד שופט.
ההחלטה:
ככל שאין הוראה אחרת בדין, ולכך לא נדרשנו, אין איסור אתי על הפרסום המבוקש, ובלבד שישמור על כבוד בית המשפט והשופטים וייעשה בצורה מאופקת ונאותה.
מס' ההחלטה:
את 145/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון