"אתיקה מקצועית" - 35 - התבטאות לא הולמת כלפי חבר למקצוע
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
העובדות:
הנילון והמתלונן ייצגו שני צדדים בהליך משפטי שהתנהל בבית משפט שלום. במסגרת ההליכים המקדמיים הגיש המתלונן בקשה למחוק את התביעה על הסף בשל התנהלות הנילון. בתגובתו לבקשה כתב הנילון את הדברים הבאים: "מוזר בעיני הח"מ התנהגות עו"ד המלומד אשר משקר בעיניים ואין לו מה לעשות מעבר לטרטור ב"כ התובע בבקשות סרק וזלזול במערכת בית המשפט. .. עו"ד המלומד יש לו כל הזמן לשקר ולרמות שכל המסמכים נשלחו אליו בדואר. .... ב"כ הנתבעים מתחכם ומגיש בקשות שקר וסרק...."
לטענת המתלונן, לא ניתן לעבור בשתיקה על ביטויים כה חמורים המועלים בכתבי טענות כנגד חבר למקצוע. הנילון לא התייחס בתשובתו לביטויים הפוגעניים, למרות שנדרש לכך על-ידי הועדה. אלא טען שוב כי המתלונן הוא האחראי להתמשכות ההליכים בתיק.
ההחלטה:
להעמיד לדין את הנילון. התבטאויותיו של הנילון אינן הולמות, בעיקר כאשר הן מופנות כלפי חבר למקצוע ומועלות בכתבי טענות המוגשים לבית המשפט. בנוסף, בחר הנילון שלא להתנצל בפני המתלונן.
מס' ההחלטה:
את 246/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון