"אתיקה מקצועית" - 35 - חסיון: יועצת משפטית לשעבר של מועצה מקומית
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
מס' ההחלטה:
את 242/09

שאילתא

הפונה הייתה יועצת משפטית של רשות מקומית, ובמסגרת תפקידה עסקה בעניינים שונים הקשורים להסכם פשרה בשאלת ארנונה. לימים פוטרה, כשלדבריה, עילת הפיטורין שנמסרה לה מפי ראש המועצה היא שאביה פעיל פוליטית עבור מתחרהו שהפסיד בבחירות.

 

הפונה זומנה לעדות בבית משפט בנוגע לפרשת הארנונה, והיא מבקשת לדעת האם המידע שברשותה ובכלל זה מסמכים חסויים, ואיך עליה להשיב עם הרשות לא הסירה את החיסיון.

 

החלטה

הייעוץ המשפטי בכל הנוגע לעבודת הרשות המקומית (במובן רחב) הן באשר למדיניות והן באשר לנקיטת צעדים משפטים מסוימים חסוי. הוא חסוי בין אם ניתן למליאת המועצה, לראש המועצה או למי מעובדי המועצה. חריג לכך הוא כאשר הייעוץ נמסר בפומבי (למשל בישיבת מועצה), וגם אז גדר הפטור מהחיסיון הוא כגדר המידע שכבר נמסר ולא מעבר לכך.

 

כל עוד המועצה לא מוותרת על החיסון, עורך הדין של המועצה אינו יכול להשיב בעניין מידע ומסמכים שקיבל, אסף או הכין במסגרת השירות המקצועי ואף לא בעניין עצות שמסר בקשר לכך. גם אם חלק מהייעוץ או מאיסוף המידע נעשה במישרין מול ראש הרשות, המנכ"ל או גורם ניהולי אחר ברשות – המידע חסוי כלפי מי שאינו חלק מן הרשות. השאלה האם מידע שהתקבל מגורם ניהולי כזה חסוי גם מפני הרשות עצמה – מחייבת עיון מדויק יותר, והתשובה תלויה בנסיבות (כפי שקבענו בעבר). התכתבויות בין באי כוח הצדדים לעניין הארנונה אינן חסויות.

 

שונה הדבר, בכל הקשור לפיטוריה של עורכת הדין. בעניין זה היא לא מייצגת את העירייה אלא בעלת עניין ישיר, ומדובר במערכת היחסים ההדדית בינה לבין מעסיקה. ככל שמידע זה נוגע לתוכנו של השירות המקצועי – הוא חסוי. למשל, עורך הדין המתפטר או מפוטר מייצוג בשל קו הפעולה המקצועי אינו יכול לפרט את חילוקי הדעות המקצועיים. מנגד, ככל שמדובר במידע "חיצוני" כי אז החיסיון הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות אינו חל. למשל, כאשר עורך דין מפוטר מפאת גובה השכר – רשאי להשיב לשאלות בעניין זה.

 

כאשר מדובר בפיטורין שנעשו בדרך שפוגעת בעורך הדין, כי אז יש לראותם כמעין מתקפה עליו, המסירה את החיסיון במידה הדרושה להגנתו (ובכלל זה הגנה על שמו הטוב וכיו"ב). גם אם לא נקט פעולה אקטיבית מטעמו, כאשר הוא נשאל בעניין זה הוא יכול להשיב באופן מלא (כל עוד אינו עוסק בתכני השירות המקצועי). כך, מותר לשואלת להשיב מה הייתה סיבת פיטוריה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון