"אתיקה מקצועית" - 35 - שימוש בתקשורת על-ידי עורכי דין
03.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
מס' ההחלטה:
את 164/09

עובדות

המתלונן הגיש קובלנה פלילית פרטית נגד מרשו של הנילון, מנכ"ל חברה ממשלתית. המנכ"ל אינו משלם לנילון מכספו הפרטי אלא מכספי ציבור. לטענת המתלונן אין זה ראוי שהנילון יקבל מימון מכספי הציבור עבור הייצוג. עוד טוען המתלונן כי הנילון משתמש בעיתונאים אותם הוא מייצג כדי לקדם את ענייני לקוחותיו בכך שהעביר ידיעות לתקשורת לגבי התיק.

 

הנילון השיב שמטרת התלונה היא להלך עליו אימים ולמנוע ממנו לבצע את תפקידו כסניגור. וכי גם המתלונן אינו בוחל בשימוש בעיתונות ובתקשורת לשם קידום ענייניו המשפטיים בהליכים שמנהלים נגד לקוחותיו של הנילון. הנילון מציין שחברים רבים למקצוע עושים שימוש בתקשורת ומנהלים משפטים שלמים ובונים הגנות על גבי העיתונים. האם העובדה שהנילון מייצג גופי תקשורת צריכה לעמוד לו לרועץ ולמנוע ממנו לעשות שימוש בתקשורת? במקרה זה, אין ספק כי מקרה בו שופטת פוסלת עצמה מלדון בתיק נוכח התנהגות ב"כ הוא בעל עניין ציבורי וחדשה עיתונאית. הנילון לא העביר הידיעה אך גם אם היה עושה כן לא היה בכך עניין לתלונה ללשכה.

 

החלטה

לגנוז את התלונה. ייצוג אדם אשר ייצוגו ממומן על ידי כספי ציבור אינו מהווה עבירה אתית. לעניין פרסום בתקשורת על ידי עורך דין נקבע כי אין פסול בכך שעורך דין מציג את עמדת הלקוח ברבים, ובלבד שהוא עושה כן במסגרת קידום עניינו המשפטי של הלקוח (וכמובן שלא בניגוד לדעתו). אכן, כאשר נדרשת הצגת העמדה המשפטית כלפי הציבור, עורך הדין הוא לא פעם הדובר המשפטי היעיל ביותר, ובלבד שיציג את עמדת שולחו בדרך מכובדת והולמת שאין בה דברי שבח עצמי ושאינה פוגעת באינטרס של הלקוח (עו"ד דרור ארד-אילון, "עורך הדין והתקשורת", אתיקה מקצועית, גיליון 21).

 

בעניין ההליך כיום, לא הוכח כי הנילון הוא שפנה לתקשורת וכן לא צורף הפרסום הרלוונטי.

 

קישור

אתיקה מקצועית, גיליון 21

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון