"אתיקה מקצועית" - 35 - הפסקת ייצוג: לאור משבר אמון עם הלקוח
03.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
העובדות:
עורכת הדין הפונה מונתה על ידי הסעד המשפטי לייצג לקוחה במספר עילות במסגרת בית המשפט לענייני משפחה. לעורכת הדין התברר שהלקוחה פעלה במקביל בערכאות הרגילות. מבלי ליידע אותה ועקב כך נוצר לדבריה משבר אמון בינה לבין הלקוחה.
השאילתא:
האם בנסיבות אלו רשאית עורכת הדין להתפטר מהמשך ייצוגה של הלקוחה?
ההחלטה:
כלל 13 לכללי האתיקה מתיר הפסקות הטיפול מכל סיבה המצדיקה את הפסקת הטיפול, ואין ספק כי משבר אמון בין עורך הדין לבין הלקוח הינו סיבה מספיקה להפסקת הטיפול.
בהתאם להוראות סעיף 13(ב) חובה היא לתת ללא דיחוי הודעה ללקוח על הפסקות הטיפול, ולהפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של הלקוח. בהתאם להוראות סעיף 13(ג) ככל. שהעניין תלוי ועומד לפני בית המשפט לא יפסיק עורך הדין לייצג את לקוחו אלא בכפוף להוראות כל חיקוק.
מס' ההחלטה:
את 229/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון