"אתיקה מקצועית" - 35 - יחסי עורך דין לקוח: חתימת עורך הדין על התחייבות להעברת כספי הלקוח
03.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
האם מותר לעורך דין, לבקשת לקוחו, לחתום על התחייבות בלתי חוזרת לפיה הוא מתחייב לשלם כספים לחברה המעניקה ללקוח שירותים רפואיים, מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו אצל עורך הדין עבור הלקוח מחברת ביטוח כתוצאה מתביעת נזיקין.
ההחלטה:
אין כל מניעה לעשות כן אך יש להבהיר ללקוח את מהות התחייבותו הבלתי חוזרת כך שיבין כי איננה ניתנת לשינוי ועל-מנת שבתום הטיפול בתיק – לא תהיינה לו כל טענות כנגד עורך הדין.
מס' ההחלטה:
את 219/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון