"אתיקה מקצועית" - 35 - תשלום הוצאות: אסור לעורך הדין לשאת בהוצאות הלקוח עד לקבלת הפיצוי
03.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
הפונה מייצג תובעים בתיקי נזיקין. לטענתו, הואיל ולחלק מהתובעים אין אפשרות לממן את שכר חוות דעת המומחה הרפואי יש מקום שהועדה תאשר שעורך הדין רשאי לממן את שכר המומחה הרפואי, בתנאי שלאחר קבלת הפיצוי מחברת הביטוח יקוזז הסכום מן הפיצוי המגיע לתובע ויוחזר לו.
ההחלטה:
א. מימון שכר המומחה הרפואי על ידי בא כוח התובע והמתנה עד לתוצאות פסק הדין עד גביית הסכום חזרה מהלקוח, הינם אסורים, ויש בהם משום הפרה של כלל 44 לכללי האתיקה.
ב. במקרים בהם מצוי התובע בחסרון כיס, שמורה לו הזכות לפנות בבקשה לבית המשפט על מנת שיטיל את מימון הביניים של עלות חוות הדעת לפתחם של הנתבעים.
ג. אין בכך כדי למנוע מעורך דין במהלך העניינים השוטף לממן הוצאות מסוימות בהן חב הלקוח, ובלבד שהוא פועל לגבייתן מהלקוח תוך זמן סביר, ובלי תלות בתוצאות המשפט.
מס' ההחלטה:
את 197/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון