"אתיקה מקצועית" - 33 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
05.11.2009 | חשוון תש"ע | גליון מס' 33

דברי הקדמה

 

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

 - שלט בחזית משרד עורכי הדין: הגם שבכללי הפרסומת אין מגבלה מפורשת על גודל שלט, נראה לנו כי שלט בגודל 2*4 למשרד עורכי דין, מהווה גודל חריג ובלתי הולם את מקצוע עריכת הדין וכבוד המקצוע. מודעת פרסומת בעיתון אינה יכולה לעלות על 1/8 עמוד, וזאת בהתאם לכלל 3 (ד) לכללי הפרסומת. עיקרון זה צריך לחול גם לגבי גודלו של השלט. נציין גם כי סעיף 27 לחוק הנוטריונים קובע מידות השלט של נוטריון בגודל 25*30. יתכן ומן הראוי לתקן את כללי הפרסומת ולהתאימם לחוק הנוטריונים. ניתן להאיר את השלט בתאורה הולמת, לא צבעונית. אנו ממליצים שהשלט יהיה באותיות בצבע אחיד.

 

 - לא ניתן לתלות את שלט המשרד על עמוד חיצוני לבניין. שלט משרד ניתן לתלות בקיר הבניין בו נמצא המשרד. ניתן , לצורך הכוונה יעילה יותר, לשים מספר שלטי הכוונה אך זאת בבנין עצמו. (ראו גם החלטה שפורסמה ב- אתיקה מקצועית 7 עמ' 8). אין לתלות שלט חיצוני שהינו בבחינת שלט חוצות  (כדוגמת שלטים המצויים בצמתי רחובות וכד').

 

 - אין מניעה שעורך דין ישראלי יפרסם מודעת פרסומת בספר טלפונים שמתפרסם בארצות הברית בכפוף לכך שהפרסומת תעמוד בכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א - 2001, לרבות מבחינת צורה, גודל ותוכן.

 

 - מותר לשים באתר של ארגון עורכי דין בינלאומי לינק שיוביל לאתר האינטרנט של משרד עורך דין בישראל החבר באותו ארגון.

מותר לשים לינק ממומן באתר אינטרנט כאשר לחיצה על אותו לינק תוביל לאתר משרד עורכי דין. (ראו גם החלטה שפורסמה ב-אתיקה מקצועית 21 עמ' 8).

 

 - עורך דין אינו רשאי לפרסם באמצעות לוח שנה מאחר והדבר לא עולה בקנה אחד עם כללי הפרסומת. קרי, עורכי דין בעיסוקם ככאלו אינם יכולים להוציא לוח שנה. במסגרת העיסוק האחר, למשל סוכן ביטוח, ניתן להוציא לוח שנה אך אין לציין בו את היותו עורך דין.

 

תכנים של פרסומת:

 - מותר לפרסם באתר האינטרנט של המשרד פסקי דין בהם נטל המשרד חלק, לרבות שמות הצדדים, בהעדר התנגדות הלקוחות ששמם יפורסם.

 

 - לא ניתן לפרסם באתר אינטרנט של משרד עורכי דין סרט וידאו וזאת לאור כלל 3(ה) לכללי הפרסומת.

 

 - עורך דין רשאי לציין את דבר היותו תובע משטרתי לשעבר או כל תפקיד אחר רק במדריכים מקצועיים מסווגים ובאתר האינטרנט. אסור לציין זאת בפרסומת בעיתון.

 

 - על גבי כרטיס הביקור ניתן לציין את תחומי העיסוק של עורך הדין.

 

 - אסור לכלול שמות של מתמחים בנייר המכתבים של המשרד ובכלל זה גם את שמו של מי שסיים את התמחותו אך טרם הוסמך כעורך דין.

 

 - על נייר המכתבים של המשרד ניתן לרשום רק שמות של עורכי דין שהם חברי לשכת עורכי הדין בישראל. לפיכך, לא ניתן לרשום שם של עורך דין זר שאינו חבר לשכת עורכי הדין בישראל.

 

 - על נייר המכתבים של משרד עורכי דין ניתן לרשום כיועץ רק עורכי דין שהם חברי לשכת עורכי הדין בישראל.

 

 - על נייר המכתבים של המשרד רשאי עורך דין ישראלי לציין את דבר היותו עורך דין גם במדינה אחרת, וזאת לפי כלל 3(ב)(6) לכללי הפרסומת.

 

 - מותר לכלול בפרסום מותר לוגו המורכב מאותיות השם הפרטי ושם המשפחה.

 

 - אין הנחיה מחייבת בציון התואר עו"ד בשפה האנגלית. יצוין כי עד שנת 1986 היה כלל אתיקה מפורש שקבע כי עו"ד בשפה האנגלית יקרא Advocate ובעקבותיו כתבו כך עורכי הדין על נייר המכתבים ובכרטיסי הביקור. בכללים החדשים משנת 1986 לא נקבעה כל הוראה מחייבת אך השתרש הנוהג שעו"ד בישראל קורא לעצמו  Advocate.

 

 - נייר מכתבים של משרד עורכי דין יכלול שמות של עורכי דין אשר יש בניהם שותפות מקצועית אמיתית במשרד. כאשר לא מדובר בשותפות מקצועית אמיתית במשרד אזי רישום שמות עורכי הדין על אותו נייר מכתבים עלול לגרום להטעיית הלקוחות של מי מעורכי הדין ו/או לקוחות פוטנציאליים ו/או צד שלישי כלשהו.

 

 - עורך דין אשר עוסק בעיסוק נוסף אינו רשאי להשתמש בכרטיס ביקור כפול שמצד אחד פרטיו כעורך דין ומהצד השני של הכרטיס פרטיו כרואה חשבון/מתווך וכל עיסוק אחר. לכל עיסוק יש להשתמש בכרטיס ביקור נפרד. אין לאחד בין כרטיסי הביקור וזאת לאור ההפרדה הנדרשת לפי סעיף 1 (ג) לכללי עיסוק אחר.

 

 - המילים במודעה: "הסתבכת בחובות? חשוב שתדע, יש לבעיותיך פתרונות מקצועיים וחוקיים", הנו משפט שאינו תואם למותר על פי כללי הפרסומת. כללי הפרסומת קובעים רשימה סגורה של תכנים אותם ניתן לפרסם במודעה וזאת כאמור בסעיף 3 (ב) לכללים. כל תוכן הסותר את הכללים הנו אסור. ניתן לרשום תחומי עיסוק, כמו למשל: דיני הוצאה לפועל אך לא מעבר לכך.

 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון